, ,

Javni razpisi za digitalno transformacijo MSP

21 Jul 2021

Junija se je odprl letošnji razpis P4D React EU, ki mala in srednje velika podjetja spodbuja k digitalni transformaciji MSP.

Ni skrivnost, da podjetja po digitalni poslujejo učinkoviteje, hitreje razvijajo nove izdelke in stortive ter se poslužujejo uspešnejših digitalnih poslovnih modelov. Besedno zvezo »digitalna preobrazba« predvsem v zadnjem letu vse bolj pogosto slišimo. Kaj pa sploh pomeni? Vas zanima kaj več o tej temi in zakaj se vedno več podjetij odloča za digitalno preobrazbo? Želite tudi vi stopiti na pot digitalne preobrazbe in ne veste, kje začeti? Digitalna preobrazba vaši organizaciji omogoča, da stopi v korak s časom. Skupaj vam pomagamo, da vas pri prehodu v digitalno dobo v celoti podpremo. V okviru javnega razpisa P4D React EU lahko izkoristite sofinanciranje do 60 % svojega projekta za izvedbo digitalne preobrazbe ali razvoj digitalnih kompetenc zaposlenih.

Že dlje časa razmišljate o optimizaciji in digitalizaciji poslovanja ter nadgradnji vašega znanja? Ne zamudite vavčerjev za digitalizacijo in izkoristite nepovratna sredstva za izobraževanje in svetovanje.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

Predmet razpisa

1. Tehnične opremljenosti

 • programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo
 • izboljšave izkušnje kupca · učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov v podjetju
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljava kibernetske varnosti
 • izvedba projektov industrije 4.0.

2. Digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov

Upravičenci

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa
 • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Doba financiranja

Do 1 leta (izplačilo v enkratnem znesku)

Višina sofinanciranja

Za projekte od 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije/podjetje /višina financiranja upravičenih stroškov do največ 60 %/Sofinanciranje vašega projekta znaša do 60 % upravičenih stroškov.  Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Rok za prijavo je 1. 9. 2021 do 14:00.

Upravičeni stroški

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena
 • posredni stroški

Vavčerji na področju digitalizacije so spodbuda za mikro, mala in srednje velika podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala konkurenčnost vašega podjetja, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Vabimo vas, da si ogledate našo ponudbo, za več informacij pa nas lahko pokličete na 01 252 89 50  ali pa sena nas obrnete prek elektronske pošte na prodaja@datalab.si.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X