,

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka

14 Apr 2020

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka po Megazakonu bo ugodnost predvsem za tiste poslovne subjekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za druge državne pomoči (npr. za povračilo nadomestilo plače za čakanje na delo doma, višje sile, plačila temeljnega dohodka, ipd.). So pa ti poslovni subjekti prav tako potrebni pomoči, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi izrednih razmer.

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka

Megazakon določa, da je davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka predvidena v naslednjih primerih:

  • plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna,
  • obračun DDV,
  • trošarine,
  • inšpekcijske odločbe,
  • akontacije davka in
  • davčnega odtegljaja – akontacije davka, ne pa  za prispevke za socialno varnost.

Kakšni so pogoji za odlog in obročno plačilo davka?

Eden bistvenih pogojev za odlog in obročno plačilo davka je, da je davčna obveznost poravnana. V kolikor poslovni subjekt ni prepričan ali je davčna obveznost poravnana, lahko prek portala eDavki preveri, ali je dolžnik do Finančne Uprave Republike Slovenije (FURS). Stanje zapadlih obveznosti (davčna obveznost) se lahko preveri preko portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico.Zavezanec mora v vlogi navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije bolezni COVID-19. Kot razlog lahko poslovni subjekt navede npr. izguba naročil, odpoved pogodb poslovnih partnerjev, ustavitev projektov, nezmožnost dela zaradi zaprtja mej, onemogočeno delo zaradi izdanega morebitnega Odloka (npr.  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom).

Davčna obveznost – Kako bo lahko poslovni subjekt zaprosil za odlog in obročno plačilo?

Poslovni subjekt bo vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka vložil preko eDavkov kot lastni dokument. Izjemoma pa tudi preko elektronske pošte, na svoj finančni urad. Na spletni strani  FURS poslovni subjekt najde obrazec za odlog in obročno plačila davka.

Za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno zaradi izrednih razmer?

Poslovni subjekti, ki so zavezanci za plačilo davčnih obveznosti, bodo vlogo za odlog oz. obročno plačilo lahko vložili tudi za davke, ki so zapadli v plačilo februarja 2020. Njegovi vlogi bo odobreno če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije koronavirusa in če gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti (DDV, DDPO itd.).

Obveščanje FURS-a glede tega, ali je davčna obveznost odložena?

Predviden rok glede odločitve je 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki. Pri tem je pomembno še vedeti: V skladu z »megazakonom« v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

 


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X