Obračun DDV

Vključeno v licence

LT
RE
SE
ME
GE
MF

Obračun DDV

PANTHEON omogoča spremljanje davčnih evidenc v skladu z veljavno zakonodajo.

Davčne knjige se v programu oblikujejo samodejno glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v modul Blago. Podatki se v davčne evidence ustrezno uvrščajo glede na izbrano davčno stopnjo in način nabave oz. prodaje, s tem mislimo na domačo oz. tujo nabavo ali na prodajo končnim kupcem … V knjige računov spadajo: knjige izdanih računov in prejetih avansov za domače izdaje in EU ter knjige prejetih računov in danih avansov za domače nabave, EU in uvoz. Tu pa je tudi posebna evidenca 85.a člena oz. obrazcev PE-7 in PE-17, ki se prav tako oblikujeta samodejno glede na predhodno vnesene podatke v modulu Blago.

Davčne knjige lahko za potrebe različnih analiz in kontrol izpisujemo tudi za obdobje, ki je različno od davčnega, npr. za en teden, za posameznega partnerja, oddelek …

Tudi obračun DDV (DDV-O) se v programu oblikuje samodejno. Lahko ga izpišemo neposredno iz programa ali pa izvozimo v sistem eDavki. V programu je omogočeno tudi samodejno oblikovanje Priloge DDV-O. Ko obračun DDV pošljemo na davčni urad, v programu zaklenemo davčno obdobje, kar pomeni, da za to obdobje popravki v programu niso več mogoči. Tako oblikovan DDV-O se v programu poknjiži samodejno.

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici Unije, mora dobave blaga v Uniji izkazati v rekapitulacijskem poročilu oz. na obrazcu RP-O, ki se v programu prav tako oblikuje samodejno. Za popravljanje podatkov iz predhodnih obdobij je na voljo vnosna tabela, kamor lahko neposredno vnesemo podatke.

Vsebinske podrobnosti
  • Davčne evidence: knjige izdanih, prejetih računov in računov iz uvoza
  • Knjige danih in prejetih avansov
  • Knjige izdanih/prejetih računov in danih/prejetih avansov za EU
  • Samodejno oblikovanje obračuna DDV
  • Oblikovanje Priloge DDV-O
  • Kvartalno poročilo, popravki obrazcev DDV-O vključno s prilogami
  • Samodejno knjiženje DDV
  • Podpora sistemu obračunavanja DDV po plačani realizaciji
X