Blagajniško poslovanje

Vključeno v licence

LX
LT
RE
SE
ME
GE
MF

Naročila kupcev in dobaviteljem

V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so opremljena s statusi, tako da jih lahko spremljamo skozi celoten življenjski cikel.

Odpremna lista zelo poenostavi delo v večjih skladiščih, hkrati pa prinaša tudi možnost »trde rezervacije« – določitev blaga točno določenemu kupcu. CRM mehanizmi, ki jih ponujajo povezana razvojna podjetja, nam omogočajo takojšen dostop do vse dokumentacije, povezane s kupcem.

Naročila so lahko tudi podlaga za fakturiranje in izdajo blaga ter za delovne naloge za proizvodnjo. S priročnimi in preprostimi funkcijami lahko tako iz naročil kupcev ali dobaviteljem preprosto in brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo fakturo za prevzem ali fakturo za izdajo blaga, iz naročil kupcev pa lahko izdelamo tudi delovni nalog za proizvodnjo.

Na podlagi signalne (minimalne ali optimalne) zaloge ali naročil kupcev, program, upoštevajoč dobavni rok, samodejno generira ustrezna naročila dobaviteljem. Skoraj samoumevno je, da so izkazana neodpremljena naročila. Zelo uporaben je tudi pregled izdaj, kjer za vsako pozicijo naročila vidimo dinamiko njenih dobav. Spremljanje naročil kupcev lahko povežemo z internetno trgovino B2B ali B2C.

Naročila kupcev

 • Poljubno število tipov naročil kupcev (npr. ponudba, predračun itd.)
 • Možnost določanja dveh partnerjev na dokumentu (kupec, prejemnik)
 • Takojšen pregled tekoče zaloge
 • Takojšen vpogled v finančno stanje kupca
 • Možnost dodajanja opcijskih proizvodov (alternativni proizvod z doplačilom)
 • Spreminjanje kosovnice sestavljenih materialnih sredstev v naročilih
 • Izpis naročila v več jezikih (npr. slovenščina, angleščina, hrvaščina itd.), oblika izpisa popolnoma prilagojena
 • Možnost dodajanja opomb na naročilo in k posamezni poziciji
 • Opis pozicij na ponudbi neposredno iz šifranta
 • Dodajanje naročila na naročilo
 • Možnost mehke in trde rezervacije zaloge
 • Možnost delne dobave
 • Možnost rezervacije naročil

Naročila dobaviteljem

 • Več tipov naročil dobaviteljem (npr. domači, tujina, komisija)
 • Oblikovanje naročila dobavitelja iz naročila kupca
 • Oblikovanje naročila dobavitelja iz podatkov o zalogi (minimalni in optimalni)
 • Oblikovanje sumarnega naročila dobavitelju za več naročil kupcev
 • Izpis v obliki naročilnice in v več jezikih
 • Spremljanje delne dobave
 • Obračun naročila
 • Pregled naročenega in še nedobavljenega na strani kupcev in dobaviteljev
 • Pregled materialnih potreb
 • Analitika povpraševanj

Obračun naročil

 • Pregled naročenega in še nedobavljenega na strani kupcev in dobaviteljev
 • Pregled materialnih potreb
 • Analitika povpraševanj
X