Program za veterinarje in klinike za male živali.

Uporaba programa PANTHEON Vet je za veterinarje velika prednost, saj na enem mestu združuje rešitev za vodenje poslovanja (računovodstvo, kadri, plače, potni nalogi, zaloge itd.) in modul za delo v veterinarskih ambulantah.

 • Povezava rešitve za veterinarje z računovodstvom (oddaljen dostop),
 • enkraten vnos podatkov o živalih in s tem manj podvajanja vnosov, večja preglednost, enostavno iskanje podatkov o živalih,
 • pregled zgodovine zdravljenja – ni potrebe po pisni kartoteki,
 • možnost raznih izpisov: računi in poročila za VURS, za inšpektorje,
 • tiskanje nalepk za vpis v dnevnik veterinarskih posegov,
 • prenos podatkov iz podatkovnih baz, kot npr. centralni register govedi,
 • obdelava in vnos osemenjevanja govejih plemenic,
 • možnost dela na terenu (off-line) z naknadno sinhronizacijo podatkov,
 • uporaba šifranta pasem, diagnoz, strokovnih navodil, anamnez,
 • sprotno ažuriranje cenikov, šifrantov in hitrejše prilagajanje zakonodaji,
 • sprotna kontrola nad porabo in izdajo zdravil, kontrola obračuna zdravil, vodenje po serijskih številkah neposredno do pacienta,
 • večja varnost pri ugotavljanju stranskih učinkov zdravil,
 • sprotno in ažurno spremljanje poslovanja.

Vse kar potrebujete za optimalno delo

 1. Program PANTHEON Vet
 2. Paket namestitve programa in izobraževanja
 3. Mobilna aplikacija za delo na terenu
 4. Mesečno vzdrževanje programa
 5. Oprema (tablični računalnik in tiskalnik)

Pregled nad zalogami

Delo na recepciji

Obravnava živali in kartoteka

Če želite izbrati primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov vaše veterinarske postaje, se pogovorite z našimi svetovalci.

Več informacij za boljše odločitve

Kako imeti popoln pregled nad delom v veterinarski ambulanti?

Oglejte si posnetek spletnega seminarja.

5 nasvetov, kako imeti popoln pregled nad delom v veterinarski ambulanti

Preverite 5 nasvetov, kako učinkovito in pregledno voditi delo v veterinarski ambulanti.

PANTHEON uporablja že več kot 55.000 uporabnikov.

PANTHEON je zelo sodoben in kompleksen program, ki zadovolji še tako zahtevnega uporabnika. Nudi zelo veliko funkcionalnosti, z modulom za veterino pa je postal točno to, kar sodobna veterinarska ambulanta potrebuje za učinkovito delovanje. Z rešitvijo PANTHEON Vet so podatki o živalih in poslovanju vedno pri roki: tudi stroški računovodstva se zmanjšajo. Ni podvojenih vnosov podatkov in možni so vsemogoči izpisi in poročila. Vsekakor prava odločitev!

Dušan Jagodič, DVM

Veterina Jagodič d. o. o.

Pogovorimo se o tem, kako optimizirati delo vaše veterinarske postaje ali klinike.

X