Vodenje proizvodnih enot – PANTHEON MT

Hiter pretok informacij in pregledno vodenje dokumentacije sta življenjskega pomena za vsako podjetje. Mnoga proizvodna podjetja imajo težave predvsem na relaciji proizvodni obrat – proizvodna celica, kjer je ravno tako potrebno dokumentirati delo. Ta dokumentacija je največkrat papirnata in ima naslednje pomanjkljivosti; ni pregledna, obstaja večja možnost vnosa napake, stroški računovodenja pa so zaradi večkratnih vnosov večji.

Za premagovanje teh težav smo razvili PANTHEON Manufacture Terminal (MT) – licenco, ki odpravlja vse neprijetnosti klasične papirnate dokumentacije. PANTHEON MT uvaja elektronsko dokumentacijo v proizvodno celico, s čimer poskrbi za boljši prenos informacij, zmanjša možnost človeške napake ter omogoča direktno povezavo dokumentov z računovodjo, direktorjem in drugimi oddelki.

PANTHEON Manufacture Terminal (MT)

PANTHEON Manufacture Terminal vsebuje naslednje funkcionalnosti:

  • Izdaja materiala, vnos materiala, pregled materialnega dela proizvodne kosovnice DN, pregled vnešene porabe materiala na DN
  • Vnos opravljenega dela, vnos dela, pregled operacij proizvodne kosovnice DN, pregled vnešenega dela na DN
  • Vnos opravljenega dela po delavcih, prevzem izdelkov, pregled prevzema na DN
  • Forma za registracijo delavca na posamezno operacijo in avtomatski prenos na DN
Ker je licenca MT namenjena izključno elektronskemu dokumentiranju, ima temu primerno tudi nizko ceno. Licenciranje MT različice je možno samo za uporabnike, ki imajo pridobljene MF licence.

Kako začeti z uporabo PANTHEON Manufacture?

Kontaktirajte nas

Pokličite naše svetovalce na številko (01) 252 89 50 ali pošljite vprašanje na prodaja@datalab.si.

Preizkusite program

Izpolnite obrazec in takoj začnite z uporabo DEMO verzije, ki jo boste kasneje lahko nadgradili.

Prijavite se na tečaj

Preverite seznam izobraževanj, ki jih za proizvodna podjetja prireja Datalab Akademija.

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

X