Temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov

22 Apr 2020

Temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov sta obliki pomoči, ki ju samozaposlenim osebam prinaša novi interventni »mega zakon«. Naši strokovnjaki so zaznali večje število vprašanj, ki se nanašajo na možnost odločitve zgolj za posamični ukrep. V nadaljevanju zato preberite kdo lahko uveljavlja navedeni obliki pomoči in ali se lahko odločite samo za enega izmed obeh ukrepov.

Ali je potrebno uveljavljati temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov?

Izjavo, s katero upravičenec uveljavlja pomoč, je potrebno predložiti preko sistema e-davki v elektronski obliki. Pri tem pa ni potrebno, da upravičenec uveljavlja obe obliki pomoči. Samozaposlena oseba se tako lahko določi, da bo zaprosila samo za temeljni mesečni dohodek, ne pa tudi za oprostitev plačila prispevkov. Seveda pa je mogoče zaprositi tudi za oprostitev plačila prispevkov, ne da bi zaprosili tudi za temeljni mesečni dohodek.

Prav tako ni potrebno, da upravičenec izpolnjuje pogoje in uveljavlja pomoč za vse tri mesece, torej marec, april in maj 2020. Tisti samozaposleni, ki bodo izpolnjevali pogoje samo v določenem mesecu, bodo lahko pomoč uveljavili zgolj za ta mesec.

 

Kdo so upravičenci, ki jim pripada temeljni mesečni dohodek?

Upravičenci do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so samozaposlene osebe, ki zaradi epidemije koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Pri tem bistveno zmanjšan obseg poslovanja pomeni:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Do pomoči so upravičen tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Za samozaposlene osebe se štejejo tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so na tej podlagi vključeni v obvezna socialna zavarovanja (zavarovalna podlaga 040).

Za katere mesece lahko upravičenci uveljavljajo temeljni mesečni dohodek in/ali oprostitev plačila prispevkov?

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč za mesece marec, april in maj 2020.

Do kdaj je mogoče zaprositi za temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov?

Za temeljni mesečni dohodek in/ali oprostitev plačila prispevkov je mogoče zaprositi najkasneje do 31. maja 2020.


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X