Ste seznanjeni z novo uredbo o embalaži in odpadni embalaži?

18 Jun 2021

Po dolgem pričakovanju je vlada sprejela t.i. embalažno uredbo, s katero odgovornost za odpadno embalažo prevzema vsako podjetje, ki embalažo daje na slovenski trg. Kaj točno to pomeni za podjetnike?

Največja sprememba, ki jo prinaša nova uredba, je ukinitev količinskega pragu (15 ton letno) za plačevanje embalaže, ki je manjša podjetja do sedaj razbremenjeval obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo.

Po novem bodo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki na trg RS dajejo embalažo ali embalirano blago, zavezani k plačevanju stroškov ravnanja z nastalo odpadno embalažo. Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste, ki dajo na slovenski trg manj kot eno tono embalaže letno.

Uvajajo se tudi spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, in sicer zlasti glede rednega prevzema odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, zagotavljanja zadostnih zmogljivosti naprav za pred-obdelavo in ustreznih postopkov razvrščanja.

Kaj to pomeni v praksi in kakšne so dolžnosti podjetnikov?

Embalaža je vse, kar obdaja izdelek ali osnovno enoto in je namenjeno za prodajo osnovne enote, zaščito ali transport. Ko je končni uporabnik uporabi vsebino in s tem izprazni embalažo, nastane odpadek, za katerega je dolžan poskrbeti tisti, ki je embalažo skupaj z embaliranim blagom prvič vnesel oz. dal na trg. Za njo poskrbi z vključitvijo v DROE (Družba za ravnanje z odpadno embalažo), ki v njegovem imenu opravi vse obveznosti, ki mu jih nalaga nova uredba.

Kaj vse prinaša nova uredba?

  1. Vodenje evidence embalaže

Za vso embalažo, ki jo podjetje da na trg, je dolžno voditi evidenco s točnimi količinami, in sicer ločeno po materialih: papir in karton, plastika, les, železo in jeklo, aluminij, steklo in drugo (to drugo tudi ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).

Pri vzpostavitvi evidence so podjetjem velikokrat v pomoč dobavitelji, ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže za svoje blago. V nasprotnem primeru pa bo podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati.

  1. Vključitev v embalažno shemo

Do 30. junija 2021 še vedno velja, da podjetniki o odpadni embalaži poročajo Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). S 1. julijem 2021 pa se poročanje spreminja in so podjetniki dolžni skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki uredi vse obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja.

  1. Kvartalno poročanje

Doslej so bili podjetniki dolžni poročati le enkrat letno. Zdaj pa mora podjetje oddati poročilo o embalaži, ki jo je dalo na trg RS, štirikrat letno (za vsako preteklo trimesečje oz. kvartal). V poročanju je treba točno navesti količine in materiale.

  1. Zahteva pri količini embalažnine večji od 15 ton na trg Slovenije več kot 15 ton

Če podjetje da na slovenski trg več kot 15 ton embalaže v enem letu, mora v skladu z   svojo dejavnost prijaviti tudi Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) in ji poročati štirikrat letno (kvartalno).

Kdaj je oz. bo podjetje dolžno zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo?

K zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadno embalažo so s sprejetjem nove uredbe zavezane vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki z opravljanjem svoje dejavnosti dajejo embalažo prvič na trg.

Kaj vse štejemo v ravnanje z odpadki?

  1. Embaliranje/pakiranje

Podjetje embalira izdelke v Sloveniji oz. jih pod njegovo blagovno znamko embalira drugo podjetje ter te embalirane izdelke proda ali samo uporabi v Sloveniji.

  1. Uvoz oz. pridobivanje embaliranega blaga

Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalirano blago, ki ga proda naprej na slovenski trg oz. ga uporabi kot končni uporabnik.

  1. Uvoz oz. pridobivanje (t. i. servisne*) embalaže

Podjetje iz tujine (EU ali tretje države) pridobiva embalažo, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in jo prodaja na slovenskem trgu.

  1. Proizvodnja (t. i. servisne) embalaže

Podjetje je proizvajalec embalaže, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in se bo prodajala na slovenskem trgu.

*Primer: škatle za pice, lončki za kavo za na pot, papirnate vrečke za kruh, škatle za hrano za s sabo, ki se prodajajo gostincem, trgovinam ipd. v Sloveniji.

Kdaj pa bo na voljo različica PANTHEON-a, ki bo podpirala poročanje glede na določila nove uredbe?

Predvidoma bodo vse izboljšave povezane z novo uredbo o Embalažo v PANTHEONu na voljo z verzijo 10.0.24.30. Za uporabnike bomo glede na novosti v PANTHEON-u pripravili več pomembnih informacij:

  • Pripravili bomo navodila s primeri ob izdaji nove verzije
  • Organizirali bomo posvet – spletno izobraževanje »v živo«, dne 25.8.2021 ob 9. uri

 

 

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X
Group 11
PANTHEON posvet o embalaži.

spletno izobraževanje »v živo«, dne 25.8.2021 ob 9. uri