PANTHEON IZOBRAŽEVANJA

Zakonodajne in PANTHEON novosti pri ravnanju z embalažo

8
september
2021

Nova embalažna uredba je bila sprejeta in velja od 24. aprila 2021 dalje. Z novo uredbo, odgovornost za odpadno embalažo prevzema vsako podjetje, ki embalažo daje na slovenski trg. Največja sprememba, ki jo prinaša nova uredba, je ukinitev količinskega pragu (15 ton letno).

Po novem bodo tako VSA podjetja in samostojni podjetniki, ki na trg RS dajejo embalažo ali embalirano blago, zavezani k plačevanju stroškov ravnanja za nastalo odpadno embalažo. Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste, ki dajo na slovenski trg manj kot eno tono embalaže letno.

Prvo kvartalno poročanje po novi uredbi je 30.10.2021. Pripravite se na pravilno poročanje in se udeležite PANTHEON posveta o Embalaži!

Vsebina:

1. Sistem podaljšane proizvajalčeve odgovornosti in sistem ravnanja z odpadno embalažo.

2. Obveznosti podjetij skladno z novo uredbo;

  • Katera podjetja so zavezana k ravnanju?
  • Kaj je embalaža skladno z Uredbo in kdaj je prvič dana na trg?
  • Obveznosti vodenja evidenc ter poročanje.

3. Obveznosti podjetij na praktičnih primerih in način izpolnjevanja slednjih.

4. Kratek povzetek poročanja embalaže do 30.6.2021 v PANTHEONu.

  • Nastavitve za poročanje o embalaži.
  • Postopek izdelave poročila.

5. Novosti v PANTHEONu za poročanje od 1.7.2021 dalje.

Termin:

Izvedba: 8.9.2021 ob 9:00

Predavatelji:

 • Ajda Pleterski, Vodja pravne službe Surovina d. o. o., DROE – Družba za ravnanje z odpadno embalažo.
 • Nina Dajčman, Pravna služba Surovina d. o. o., DROE – Družba za ravnanje z odpadno embalažo.
 • Aleksander Hafner, Svetovalec za podporo, Datalab SI.

Več informacij:

Za več informacij nas kontaktirajte na edu@datalab.si ali na telefon 01 252 89 13/09.

Cena in oblike izobraževanja:

 • Cena izobraževanja: 89 eur + ddv / osebo
 • Izobraževanje lahko spremljate v obliki: Spletno izobraževanje (webinar) ali preko ogleda posnetka (* vsi udeleženci po koncu izobraževanja, prejmete dostop do posnetka in gradiva)

Pogoji udeležbe in odjave:

Pogoji prijave/odjave: Na izobraževanje se lahko prijavite do zaključka zbiranja prijav (2 delovna dneva pred pričetkom izobraževanja) oz. do zapolnitve prostih mest. Po tem roku lahko prijavo izjemoma oddate po elektronski pošti na naslov edu@datalab.si  ali po telefonu št. (01) 252 89 09. V kolikor se želite odjaviti vas prosimo, da to storite pisno najkasneje 2 delovna dneva pred izobraževanjem na elektronski naslov edu@datalab.si . V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe vam bomo žal primorani zaračunati celotno vrednost zneska.

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov, oblike izvedbe izobraževanj in vsebine izobraževanj! Vse pravice pridržane.

X