Računovodski izračun DATA d.o.o: po Megazakonu za minimalno plačo

10 Apr 2020

Oglejte si izračun, pri katerem je upoštevana minimalna bruto plača, t.j. 940,58 EUR.

Računovodja iz podjetja Data d.o.o. je najprej pripravila informativni izračun minimalne plače rezidenta s splošno olajšavo:

BRUTO 940,58
OSNOVA ZA PRISPEVKE 1.017,23
PRISPEVKI DELAVCA EUR
Zdravstveno zavarovanje 6,36% 64,70
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 157,67
Zaposl. 0,14% 1,42
Starševsko varstvo 0,10% 1,02
22,10% 224,81
PRISPEVKI DELODAJALCA EUR
Zdravstveno zavarovanje 6,56% 66,73
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% 90,02
Zaposl. 0,06% 0,61
Starševsko varstvo 0,10% 1,02
Poškodbe pri delu 0,53% 5,39
16,10% 163,77
DOHODNINA osnova davek
500,75 80,12
NETO PLAČA 635,65
Bruto plus prispevki delodajalca 1.104,35
 + dodatki (prevozprehrana) približna ocena 150,00
CELOTNI STROŠEK DELODAJALCA 1.254,35
ZAPOSLENI – izplačilo 785,65
skupaj strošek prispevkov in davka 468,70
Dodatni strošek REDNO ZAPOSLENIH – 1X LETNO
MINIMALNI LETNI REGRES 940,58
MAKSIMALNI LETNI REGRES 1.806,50

 

Kot smo že pisali, Megazakon določa, da je delavec, ki je na začasnem čakanju na delo, upravičen v višini 80 odstotkov bruto osnovne plače povprečja zadnjih treh mesecev. Megazakon določa, da bo Republika Slovenija povrnila višino izplačanega nadomestila plače (torej gre za refundacijo), vendar le do zneska povprečne plače (bruto) za leto 2019 (ta je 1.753,84 EUR bruto), zmanjšanega za prispevke zavarovanca.

Naša računovodja v nadaljevanju odgovarja na vprašanje, kakšen bo strošek delodajalca, ki bo vložil vlogo na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, s katero bo uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil minimalnih plač.

 

ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – 80%
osnova povprečje zadnjih 3 mesecev ampak ne manj kot znaša minimalna plača
bruto plača 940,58  
najnižja osnova za prispevke 1.017,23  
prisp. iz bruto 224,81 plača država
22,10% od 13.03.2020
prisp. na bruto 163,77 plača država
16,10% od 13.03.2020
osnova za doh. 424,10
davek 16% 67,86 plača delodajalec
neto izplačilo 647,92 plača delodajalec
od tega 423,11 povrne država
ALI (ČAKAMO POJASNILO) 647,92 povrne država
  od 13.03.2020
strošek delodajalca 292,66
ALI (ČAKAMO POJASNILO) 67,86

Glede predvidenega povračila, kot ga določa novi Megazakon, tudi na primeru minimalne plače obstaja dilema, glede povračila plače in prispevkov:

  • Ali država povrne 647,92 EUR nadomestila plače, torej tudi vključene prispevke zavarovanca tj. delavca?
  • Ali država delodajalcu povrne samo 423,11 EUR nadomestila plače (brez prispevkov zavarovanca)?

Izračun: Krizni dodatek

Računovodja pojasnjuje, da so delodajalci krizni dodatek dolžni izplačati le zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače. Krizni dodatek znaša 200,00 EUR. Dodatek je v celoti oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

 

 IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA (ZAPOSLENI DELAJO)
 
  EUR najnižja osnova za prispevke
bruto plača 940,58 1017,23
prisp. iz bruto 79,02 plača delodajalec
od tega prisp.PIZ 15,50% 145,79 plača država
22,10%
prisp. na bruto 80,53 plača delodajalec
od tega prisp.PIZ 8,85% 83,24 plača država
16,10%  
osnova za doh. 424,10
davek 16% 67,86 plača delodajalec
neto izplačilo 647,92 plača delodajalec
dodatki (prevoz, prehrana) 150,00 plača delodajalec
krizni dodatek 200,00 plača delodajalec
dobi zaposleni (več) 997,92 212,27
   
strošek delodajalca 1.225,32
229,03 manjši strošek od redne plače
za prisp.PIZ (plača država)

 

Iz predstavljene kalkulacije izhaja, da država plača prispevke v višini 229,03 EUR. Delavec prejme izplačilo v višini 997,92 EUR.


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X