, , ,

Račun ima predpisane obvezne sestavine

28 Feb 2020

Račun ima predpisane obvezne sestavine – ali jih poznate? Zakon določa obvezne sestavine računa, ki jih morajo upoštevati vse izdajatelji računa. Preverite katere so obvezne sestavine računa ter se izognite visokim globam.

 

Račun ima predpisane obvezne sestavine

Obvezne sestavine računa so:

 • naziv, naslov in davčna številka izdajatelja računa,
 • naziv, naslov in davčna številka prejemnika računa,
 • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev,
 • datum izdaje računa,
 • zaporedna številka računa (prvi račun v letu označite s številko 1, nato pa po vrsti označujete do decembra. Račune lahko označite takole: 1/2020, 2/2020, 3/2020 itd.),
 • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev,
 • datum, ko ste opravili storitev ali odpremili / dobavili blago,
 • registrski organ, pri katerem je družba vpisana,
 • davčno osnovo, od katere se obračunava DDV po posamezni stopnji ali na katero se nanaša posamezna oprostitev, ceno na enoto blaga ali storitve brez DDV, in kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto (torej cena izdelka ali storitve brez davka),
 • uporabljeno stopnjo DDV (22 % – najpogosteje ali 9,5 % – za določene druge izdelke ),
 • znesek z DDV (torej znesek: cena * DDV oz. podatek iz prejšnje točke pomnožite s stopnjo DDV)
 • v primeru oprostitev DDV, veljavno določilo glede oprostitve

Globe

Finančna uprava lahko kaznuje pravno osebo z globo od 1.200 do 15.000 eurov, če na računu navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke ali podatke, ki so v nasprotju z zakonom. Finančna uprava vas lahko kaznuje tudi v primeru, če pravna oseba ne poroča davčnemu organu o dobavah blaga na daljavo ali ne poroča o dobavah blaga v predpisanem roku ali ne poroča o dobavah blaga na predpisan način, ne obračuna oziroma ne obračuna DDV, ko nastane obveznost obračuna DDV.

 

Gloga se zviša od 3.200,00 do 30.000,00 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X