Prispevki s.p. – kdo je upravičen do oprostitve plačila in kakšen je postopek?

12 Apr 2020

Prispevki s.p. so skladno z novim Megazakonom predmet oproščeni plačila. Poleg pravice do temeljnega dohodka oprostitev plačila prispevkov trenutno drugi interventni ukrep, ki ga samozaposlenim osebam prinaša novi interventni zakon.

Akontacija davka mora biti poravnana najkasneje do 9.4.2020, v kolikor želite samozaposleni uveljavljati pravico do temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.

V nadaljevanju preberite katere samozaposlene osebe so upravičene do oprostitve plačila prispevkov in kako se ta uveljavlja.

Oproščeni prispevki s.p. in pravica do temeljnega dohodka

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) uvaja ukrepe pomoči tudi za samozaposlene. Ti bodo tako lahko uveljavili pravico do mesečnega temeljnega dohodka in pravico do oprostitve plačila prispevkov. O pravici do temeljnega dohodka in pogojih za njegovo uveljavljanje smo podrobneje pisali v našem članku.

Oproščeni prispevki s.p. – katere samozaposlene osebe bodo lahko koristile to pravico?

Do oprostitve plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja bodo za meseca april in maj 2020 upravičene:

  • samozaposlene osebe, ki bodo na dan uveljavitve ZIUZEOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene kot osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost,
  • osebe, ki bodo na dan uveljavitve ZIUZEOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene kot družbenice ali družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi.

Prispevki s.p., ki so oproščeni plačila bodo v celoti strošek države. Relevantna podlaga, na osnivi katere bodo prispevki s.p. upravičeni plačila, bodo podatki s strani FURS-a.

 

Kdo ne bo upravičen do oprostitve plačila prispevkov?

 Do oprostitve plačila prispevkov ne bodo upravičene samozaposlene osebe, ki bodo imele na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

 

Prispevki s.p. bodo oproščeni plačila v dveh primerih

Samozaposlene osebe so dolžne za uveljavitev oprostitve predložiti izjavo, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Pri tem bistveno zmanjšan obseg poslovanja pomeni:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Če se naknadno ugotovi, da ta izjava vsebuje neresnične podatke, bodo prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izjavo bo potrebno predložiti preko sistema e-davki v elektronski obliki.

Do kdaj bo potrebno predložiti izjavo?

Izjavo, s katero upravičenec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov, je potrebno predložiti najpozneje do konca meseca, za katerega se uveljavlja oprostitev.

Ali bo potrebno prispevke kljub oprostitvi obračunati?

Da, prispevki s.p. bodo morali biti kljub oprostitvi obračunani, vendar pa jih zavezanec ne bo tudi plačal.


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X