Pravilnik o letnem dopustu – priporočljiv, a neobvezen!

4 Jul 2023

Čeprav pravilnik o letnem dopustu ni zakonsko obvezen, je njegova uvedba v podjetju vseeno izjemno priporočljiva. Zakaj? Pravilnik omogoča natančno določanje kriterijev za uporabo in dolžino letnega dopusta za zaposlene.

Priporočljivost pravilnika o letnem dopustu izhaja iz dejstva, da lahko v njem podrobno opredelite kriterije za določanje trajanja in uporabe letnega dopusta za zaposlene. Če delodajalec sprejme pravilnik, je dolžan seznaniti zaposlene z njegovo vsebino. Čeprav zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa nekatere kriterije za odmero, trajanje in uporabo letnega dopusta, so ti precej omejeni. Podrobnejše smernice glede letnega dopusta urejajo nekatere kolektivne pogodbe, vendar nekateri delodajalci niso vezani na nobeno kolektivno pogodbo. V takšnih primerih je še posebej priporočljivo sprejeti pravilnik o letnem dopustu.

Kaj lahko pravilnik o letnem dopustu ureja?

Pravilnik o letnem dopustu lahko med drugim opredeli:

  • Minimalno trajanje letnega dopusta,
  • Način uporabe dopusta,
  • Skupinski dopust,
  • Dolžino letnega dopusta,
  • Prenos letnega dopusta,
  • Odmero letnega dopusta,
  • In podobno.

Pravilnik o letnem dopustu olajša odmero dopusta

Pravilnik o letnem dopustu je priporočljiv, saj lahko pomaga poenostaviti postopek odmere letnega dopusta. S tem imate vse smernice zbrane na enem mestu, brez potrebe po prebiranju določb iz ZDR-1 ali morebitne kolektivne pogodbe. Poleg tega lahko delodajalec v pravilniku določi tudi dodatne dneve dopusta, ki niso zajeti v določilih ZDR-1 ali kolektivne pogodbe. Delodajalec pa ima tudi obveznost, da zaposlene pisno obvesti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto do 31. marca. Neizpolnjevanje te obveznosti se šteje za prekršek, za katerega so predpisane globe do 1000 evrov za manjše delodajalce oz. do 2000 evrov za večje delodajalce.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X