PKP9 – predlogi stroke že pripravljeni, vlada še odloča

15 Mar 2021

PKP9 zakonodaja se pripravlja dober mesec po sprejetju prejšnjega, PKP8 paketa. Pobud o vključitvi ukrepov je veliko. Še bolj zanimivo je, kateri od dosedanjih ukrepov bi lahko bili  popravljeni ali prilagojeni za boljše zadovoljevanje potreb tistih, ki so utrpeli škodo. Poglejmo si kateri od predlogov že krožijo med socialnimi partnerji!

PKP9 in izplačilo regresa

GZS za PKP9 predlaga možnost zamika plačila regresa tistim podjetjem, ki imajo okrnjeno likvidnost. Predlog za nov rok izplačila – 31. december letos. Predlog Obrtne zbornice Slovenije za PKP9 je še bolj zanimiv, saj naj bi ta predlagala, da regres za leto 2021 v celoti krije država.

PKP9 – odprtost ob nedeljah in praznikih za širšo trgovinsko dejavnost

Veliko zanimanja je povzročil tudi predlog GZS za PKP9. Pri GZS menijo, da omejitve glede obratovanja trgovin ob nedeljah in praznikih trgovce postavljajo v podrejen položaj v razmerju do trgovcev z naftnimi derivati pri prodaji proizvodov. Z argumentom, da bi zmanjšali vrste na bencinskih servisih se zavzemajo za odprtje trgovin med prazniki in vikendi.

PKP9 in dvig subvencionirane minimalne plače

Za PKP9 se predlaga tudi podaljšanje ukrepa subvencioniranja dviga minimalne plače, oz. 50 evrov pavšala pri tej plači, do konca leta 2021 ter omilitev pogojev pri možnosti koriščenja tega ukrepa.

Predlagan je tudi dvig zneska subvencij za skrajšan delovni čas za 20%. S tem naj bi se omilil kriterij za upravičenost tega subvencioniranja iz 10 % zaposlenih, ki morajo biti vključeni v ta ukrep, na 5%.

PKP9 – ukrep čakanja na delo mogoč tudi ob ne-izpolnjevanju kriterija padca prihodkov.

Predlog za PKP9 je tudi znižanje kriterijev za upravičenost glede padca prihodkov v prvem četrtletju 2021 – tako bi ukrep čakanja na delo bil razpoložljiv tudi podjetjem, katerih padec prihodkov je bil večji od 10%. Za primerjavo bi naj upoštevali prihodke iz prvega četrtletja za leto 2019.

PKP9 – Oprostitev vračila prejetih pomoči v primeru prepovedi opravljanja dejavnosti

Govora med socialnimi partnerji je tudi o ukrepu oprostitve vračila prejetih pomoči pri prepovedi opravljanja dejavnosti – bodisi delno ali v celoti.

V okviru tega predloga naj bi upravičenci, ki niso mogli opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih ukrepov (delno ali v celoti), bili deležni oprostitev vračanja sredstev iz ukrepov. Pri tem so mišljeni ukrepi, kot npr. oprostitve plačila prispevkov, temeljnega dohodka, fiksnih stroškov ali čakanja na delo –  četudi ne izpolnjujejo pogojev padca prihodkov.

PKP9 bi lahko vseboval najbolj globok popravek prejšnjih ukrepov prav pri vključitvi tistih, ki se ukvarjajo z več različnimi dejavnostmi

Izpad prometa bi se lahko ugotavljal na nivoju posamezne dejavnosti in ne na ravni družb – nekatere se ukvarjajo z več registriranimi dejavnostmi in so navkljub temu pri opravljanju določenih dejavnosti lahko utrpele škodo. A ta upad prihodkov ni predstavljal zadosten delež celotnega prometa družbe in posledično družbi ni bila dosegljiva državna pomoč. Tako pride do konkurenčno slabšega položaja družb z raznovrstnim aranžmajem dejavnosti.

PKP9 bi lahko vključeval še druge, bolj raznovrstne ukrepe za ponovni zagon gospodarstva spomladi 2021!

Seznam predlogov za PKP9 je še veliko bolj širok. Med najbolj izstopajočimi so:

 • podaljšanje roka za oddajo letnih poročil za leto 2020.
 • mesečni temeljni dohodek za tiste, ki so registrirali dejavnost po 1.9.2020
 • 100 evrski boni za športno-rekreativne aktivnosti
 • podaljšanje ukrepa kratkotrajnih bolniških odsotnosti
 • povračilo stroškov pravnim osebam zaradi obveznega testiranja kot ponovni pogoj za odprtje dejavnosti
 • spodbujanje domačim investicijam
 • pomoč pri ponovnem zagonu podjetij na področju organiziranja poslovnih dogodkov
 • pomoč poslovnim najemnikom z namenskimi posojili oz. davčnimi ugodnostmi
 • državno financiranje hitrih testov za dejavnosti organiziranja razstav, sejmov, srečanj
 • dodatne poroštvene sheme
 • financiranje razvojnih shem za razvoj produktov in ohranitev razvojnih kadrov
 • raziskovalno razvojni vavčer
 • povračilo škode zaradi odpisa blaga v gostinstvu zaradi poteka roka trajanja živil
 • podaljšanje moratorijev za kredite

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X