,

Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo

23 Apr 2020

Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo – ali se v osnovo vštevajo tudi dodatki in stimulacija? Ali vam je delodajalec odredil začasno čakanje na delo ali pa dela ne morete opravljati zaradi višje sile? Kakšna višina nadomestila plače vam pripada? Kakšna je osnova za izračun nadomestila plače? Kaj določa zakon?

Osnova za izračun nadomestila plače – Kaj določa Mega zakon?

Niti ZDR-1 niti  Mega zakon nikjer točno ne urejata vprašanja, kaj je osnova za izračun nadomestila plače. Se v višino nadomestila plače vračunajo tudi dodatki in nagrada za uspešnost?

Pretekla sodna praksa, ki seveda ne vključuje primerov s področja zakonodaje za zajezitev epidemije COVID-19, šteje, da se v osnovo za odmero nadomestila plače za čas začasne odsotnosti z dela oz. odsotnosti zaradi višje sile, vštevajo tudi dodatki in del plače, ki je rezultat individualne uspešnosti in rezultat preteklega dela delavca.

Osnova za izračun nadomestila plače

Megazakon določa, da so delavci, ki so napoteni na začasno čakanje na delo in delavci, ki dela na morejo opravljati zaradi višje sile, upravičeni do nadomestila plače. Pravica do nadomestila plače je določena v višini, kot jo ureja zakon, ki ureja delovna razmerja (ZDR-1). V primeru čakanja na delo oz. v primeru odsotnosti delavca zaradi višje sile ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove.

Mega zakon tudi določa, da nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji.

ZDR-1 določa, kakšna mora biti osnova za izračun nadomestila plače. Osnova za izračun nadomestila plače je plača delavca v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.


Članek je bil najprej objavljen na straneh data.si

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X