Odstop terjatve – vse kar morate vedeti!

26 Feb 2020

Odstop terjatve do določenega dolžnika oziroma cesija pomeni pogodbeni prenos terjatve z dosedanjega upnika na tretjo osebo, ki s tem postane novi upnik.

Odstop terjatve je lahko odplačen ali neodplačen, upniki pa se zanj odločijo iz različnih razlogov. Bodisi želijo svojo terjatev preprosto prodati in tako lažje in hitreje priti do poplačila, ali pa terjatev odstopijo svojemu upniku namesto izpolnitve svoje obveznosti. Mogoč je tudi odstop terjatve v zavarovanje. Pri tem upnik določeno svojo terjatev do tretje osebe odstopi svojemu upniku (prevzemniku) v zavarovanje svoje obveznosti do njega.

Katere terjatve se lahko odstopijo?

Upnik lahko s pogodbo prenese na tretjo osebo vse svoje terjatve, razen:

  • terjatev, katerih prenos je z zakonom prepovedan,
  • terjatev, ki so povezane z osebnostjo upnika,
  • terjatev, katerih narava nasprotuje prenosu na drugega.

Prav tako bo odstop terjatve brez pravnega učinka, če sta se upnik in dolžnik izrecno dogovorila, da upnik terjatve ne bo smel prenesti. Vendar pa bo tudi v tem primeru odstop oziroma prenos terjatve učinkoval, če terjatev izvira iz gospodarske pogodbe, torej pogodbe, katere stranki sta gospodarska subjekta.

Stranske pravice, ki izvirajo iz terjatve

Z odstopom terjatve preidejo poleg osnovne terjatve na prevzemnika tudi stranske pravice, npr. hipoteka, zastava, pravica do obresti, pogodbene kazni, itd.

 

Ali mora dolžnik privoliti v odstop terjatve?

Soglasje dolžnikaza veljaven odstop terjatve ni potrebno, vendar pa ga mora odstopnik obvestiti o odstopu.

Pogodbo o odstopu terjatve tako skleneta samo odstopnik (dosedanji upnik) in prevzemnik (novi upnik), brez sodelovanja dolžnika. Vendar pa je dolžan odstopnik dolžnika obvestiti, da je terjatev odstopil nekomu drugemu in je ta sedaj njegov novi upnik.

 

Razmerje med prevzemnikom (novim upnikom) in dolžnikom

Prevzemnik ima nasproti dolžniku enake pravice, kot jih je imel do odstopa nasproti njemu odstopnik. Dolžnik pa lahko uveljavlja proti prevzemniku poleg ugovorov, ki jih ima proti njemu, tudi tiste ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti odstopniku do takrat, ko je zvedel za odstop.

 

Razmerje med odstopnikom in prevzemnikom (novim upnikom)

Odstopnik je dolžan prevzemniku (novemu upniku) izročiti vso dokumentacijo in dokaze o odstopljeni terjatvi in stranskih pravicah. Če je terjatev odstopljena z odplačno pogodbo, odgovarja odstopnik prevzemniku za obstoj terjatve takrat, ko jo je odstopil. Za izterljivost odstopljene terjatve odgovarja odstopnik prevzemniku v primeru, če je bilo to dogovorjeno, vendar le do višine tistega, kar je od prevzemnika prejel.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X