Obdavčitev poslovnih daril – kako in kdaj?

27 Nov 2019

Obdavčitev poslovnih daril je v prazničnem decembru pogosta tema pogovora med podjetniki. Podjetniki in podjetja namreč iščejo ideje za obdarovanje svojih zaposlenih, njihovih otrok in poslovnih partnerjev.

V zadnjih letih se vse več podjetij obdarovanja loti mesece vnaprej in predvsem preudarno. Zavedajo se namreč, da je poslovno darilo lahko obdavčeno – torej za zaposlenega lahko predstavlja davčno obveznost. Temu pa se seveda želijo izogniti. Še posebej pri zaposlenih, ki delajo za minimalno plačo. Obdavčitev poslovnih daril bo torej aktualno vprašanje še posebej v mesecu decembru.

 

Obdavčitev poslovnih daril za zaposlene

Obdavčitev poslovnih daril za zaposlene ureja Zakon o dohodnini. Če se torej delodajalec odloči, da bo svojim zaposlenim ob koncu leta podaril poslovna darila, se ta, skladno s 39. členom zakona, štejejo za boniteto.

Zapleteno? Ne, če ima vaše podjetje dobrega računovodjoKako pravilno obračunavati bonitete, da bo za vaše podjetje kar najbolj ugodno?

Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 eurov. Ta določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja.

 

Obdavčitev daril za otroke zaposlenih

Precej podjetij se v decembru svojim zaposlenim zahvali tudi tako, da organizira obdarovanje otrok. Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov. Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let. Tako dana darila so za podjetje tudi davčno priznan odhodek.

Če gre za darila višje vrednosti, se znesek v delu, ki presega neobdavčen znesek, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Če torej darilo presega dovoljene zneske, mora podjetje – pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo – za prejemnika darila obračunati in plačati akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov.

 

Obdavčitev poslovnih daril za poslovne partnerje

Za poslovne partnerje štejejo pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje oziroma je ali bo sodeloval. Poslovna darila, ki jim jih podjetje nameni, se obravnavajo kot darila za druge fizične osebe, ki niso zaposleni. Davčno osnovo pa v tem primeru predstavlja doseženi dohodek.

Skladno z 31. členom ZDDPO-2 se poslovna darila, namenjena poslovnim partnerjem, davčno obravnavajo kot reprezentanca. Strošek reprezentance šteje v davčno priznan odhodek v višini 50 odstotkov. To pa ne velja le za poslovna darila, ampak tudi za stroške pogostitve in zabave ob poslovnih stikih podjetnika s poslovnimi partnerji.

Datini računovodje in davčni svetovalci opozarjajo, da podjetja in podjetniki pogosto zmotno kot strošek reprezentance uveljavljajo tudi različna (simbolična) promocijska gradiva manjših vrednosti (npr. svinčniki in zvezki z logotipi). Tovrstna darila v bistvu niso darila. Glede na njihov namen moramo namreč šteti med strošek promocije. V tem primeru torej ne gre za obdavčitev poslovnih daril.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X