Krajša napotitev na delo bo izenačena s službeno potjo

21 Avg 2017

Predlog sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh-2) predvideva, da bo krajša napotitev na delo v tujino davčno izenačena s službeno potjo. To pomeni, da se povračila stroškov, povezanih z napotitvijo, ne bodo vštevala v davčno osnovo, če napotitev traja največ 30 dni. Za povračilo stroškov je potrebno tudi dobro poznavanje potnih nalogov.

Zakaj bo napotitev na delo izenačena s službeno potjo?

Za tovrsten predlog oziroma spremembo zakonodaje so se na finančnem ministrstvu odločili zaradi že sprejetega zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Veljati bo začel s prvim januarjem prihodnje leto. Zakon odpravlja časovno razmejitev med napotitvijo na delo in službeno potjo, o čemer smo že pisali v prispevku Službena pot ali napotitev na delo v tujino?. Po novem se bo to presojalo na podlagi vsebine, pri tem pa se bo upoštevala registrirana dejavnost podjetja.

Do sedaj se je to presojalo po pravilniku obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določa, da je službena pot krajša od treh mesecev. Daljša pot zaposlenega v tujino pa se obravnavana kot napotitev na delo v tujino.

Kot so zapisali v predlogu zakona, je cilj predlaganih sprememb preprečiti zlorabe, ki so se in se še dogajajo. V praksi so bile namreč zaznane zlorabe sistema napotitev na delo v tujino.

Delodajalci so delavce napotili na delo v tujino v okviru službenega potovanja, čeprav bi po vsebini opravljenega dela lahko šteli, da je bil delavec napoten na začasno delo v tujino. Razlog za takšne zlorabe je v različni davčni obravnavi povračil stroškov prehrane, prevoza in prenočišča.

Trenutno namreč velja (44. člen ZDoh-2), da če je delavec na službeni poti v tujini, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem. Kot so dnevnica, povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo osebnega vozila delavca za službene namene (kilometrina) in povračilo stroškov za prenočišče. Če pa je delavec napoten na začasno delo v tujino, se povračila omenjenih stroškov delavcu vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

V katerem primeru bo napotitev na delo enaka službeni poti?

Glede na predlagane spremembe zakona o dohodnini se napotitev na delo v tujino v neprekinjenem trajanju do največ 30 dni šteje za službeno potovanje. To pomeni, da se povračila stroškov v zvezi s tovrstnimi napotitvami ne vštevajo v davčno osnovo do višin, kot so določene za povračila stroškov v zvezi s službeno potjo (2. člen predloga zakona).

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X