Potni nalogi

Vključeno v licence

LX
LT
SE
ME
GE
MF

Potni nalogi

Potni nalogi nam omogočajo spremljanje potovanj (tudi krožnih), na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačujemo pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače …).

Seveda imamo tudi tukaj na voljo številne izpise, od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov.

Kakor pri plačah imamo tudi pri potnih nalogih omogočeno samodejno knjiženje.

Vsebinske podrobnosti
 • Podpira enostavna in krožna potovanja doma in v tujini
 • Različni načini izplačila:
  • blagajna (akontacija in izplačilo)
  • virmani
  • plača (nad in pod Uredbo)
  • kompenzacija
  • zbirno časovno izplačevanje PN
 • Obračun v poljubnih tujih valutah
 • Vodenje šifranta relacij, cen bencina, dnevnic
 • Izpisi (potni nalog, rekapitulacije po kriterijih)
 • Spremljanje podatkov o prilogah potnega naloga in dodatnih stroških
 • Samodejno knjiženje skupine nalogov ali posameznega naloga
 • Enostavni vnosi s prevzemi podatkov iz šifrantov (poslovni partnerji, osebne mape)
 • Evidenca PN z zakonskimi predpisi
 • Kontrola dostopa do podatkov z avtorizacijami
 • Možnost različnih lastnosti potnega naloga glede na vrsto dokumenta
X