, , ,

Kako smo v programu PANTHEON poskrbeli za pravilno poročanje o embalaži

25 Jan 2019

Področje Embalaže je zelo aktualno in po mojih pogovorih z različnimi DROE (Družbe za ravnanje z odpadno embalažo) je med podjetji več vprašanj, kot odgovorov. Uporabniki/zavezanci pogosto iščejo odgovore na naslednja vprašanja:

 • Kaj je to embalaža in odpadna embalaža?
 • Kdaj je embalaža dana na trg RS in kako mora biti razdeljena?
 • V kolikor embalirane izdelke iz tujine prvič prodam na trg RS to tudi sodi pod določila uredbe?
 • Ali je prvič dana na trg tudi embalaža, ki jo naše podjetje skupaj z izdelki, ki jih porabi za opravljanje svoje dejavnosti, na trg RS vneslo iz tujine?
 • Če sem vse kupil pri slovenskem prodajalcu, sem to dolžan poročati?
 • Ali uredba nalaga tudi obveznosti vodenja evidenc in poročanja v zvezi s plastičnimi nosilnimi vrečkami?
 • Kako pravilno poročati na ARSO, DROE in FURS?
 • Kdo mi bo pomagal pri pripravi poročil in več…

  »Od 1. 1. 2019 (do 31. 3. 2019) boste morali brez izjem VSI, ki dajete embalažo v promet na slovenski trg in niste plačniki OD, prvič poročati na ARSO. « –  Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (ARSO)

Primeri poročanja za podjetja in samostojne podjetnike

Samostojni podjetnik – primer Frizer, Slaščičar

Poročati je potrebno tisto embalažo, ki je dana prvič na trg, to pomeni, da bo morala frizerka poročati škatlo in folijo, v katero je bil embaliran sušilec za lase, ki ga je naročila iz tujine, prav tako plastično embalažo, v kateri so šamponi in ostali izdelki za lase, če je te kupila od tujega dobavitelja. Če je vse to kupila pri slovenskem prodajalcu, tega ni dolžna poročati. Slaščičar bo moral poročati škatle, v katerih so piškoti, ki jih je embaliral v škatle in jih prodaja na svoji prodajni polici, ne pa tudi škatle, v katero nam bo na prodajnem mestu zapakiral tortico. Ker gre v primeru slednjega za embalažo namenjeno polnjenju na prodajnem mestu, mora  to poročati njen proizvajalec/prodajalec.

 

Trgovsko podjetje

Tudi na police trgovcev nekdo daje embalirano blago prvi – tako je npr. za steklen kozarec, kovinski pokrov ter papirno etiketo na kozarcu s kumaricami dolžno poročati podjetje, ki te kumarice proizvaja in jih je prodalo trgovcu. Če pa bi kumarice trgovec prodajal pod lastno blagovno znamko, je za to embalažo dolžan poročati on. Za večino embalaže, ki je na policah trgovcev, so tako dolžni poročati dobavitelji – tista podjetja, ki te izdelke prvič dajo na trg, izjemoma, v kolikor ti tega ne izpolnjujejo, mora to obveznost prevzeti trgovec. Pri trgovcu se pojavlja tudi embalaža, ki prihaja k njemu skupaj z embaliranim blagom iz tujine – ki torej nima predhodnega dobavitelja. Za embalažo teh izdelkov, ki končajo na policah je dolžan poročati sam, prav tako npr. za lesene palete, na katerih so bili izdelki, ki jih je prejel iz tujine, škatlefolijostiropor ipd., ki so služili kot transportna embalaža.

Proizvodno podjetje

Pri proizvodnem podjetju se pogosto pojavlja najprej primarna embalaža, razne vrečke, folije in kartonske škatle, v katere podjetje zapakira svoje izdelke, nato pa raztegljiva folija, v katero slednje zavije ob odpremi ter velikokrat tudi lesene palete. V kolikor se vse skupaj proda slovenskemu kupcu, je vse potrebno poročati (25. člen). V primeru nabave materiala oz. polizdelkov iz tujine pa ima zadevno podjetje na dvorišču verjetno tudi embalažo po 34. členu – raz

Poglejmo, kako smo v PANTHEON-u poenostavili vodenje evidenc in poročanje o embalaži in odpadni embalaži.

Vsi podatki za poročanje embalaže so vezani na posamezni ident oz. material (blago). V programu PANTHEON je za potrebe poročanja na ARSO urediti naslednje nastavitve.

 

 • V šifrantu identov na zavihku »embalaža« s kljukico »Je Embalaža «označimo, da ident vsebuje embalažo.
 • Določimo tip embalaže za poročanje ter težo embalaže (v gramih), ki jo ident vsebuje.
 • V šifrantu embalaže na posameznem tipu embalaže določimo material.
 • Poročila pripravljamo za določeno obdobje, kar pomeni, da pred pripravo poročila, naredimo inventuro na začetni dan poročanja. Za potrebe iskanja začetnega stanja identov, ki vsebujejo embalažo uporabimo dokument inventure. Tukaj je potrebno na vrsti dokumenta označiti, da gre za embalažo.
 • V dokument inventure na dan 1.1.2018 vnesemo začetno stanje zaloge identov, ki vsebujejo embalažo.
 • V dokument inventure za embalažo na dan 1.1.2019 vnesemo končno zalogo identov, ki vsebujejo embalažo.
 • Pregled skladiščnega kartona nam pove, da se poroča količina 5 kosov (ker se poroča samo embalaža, ki je bila v SLO pripeljana iz tujine in dana na SLO trg).
 • Na menijski postavki blago -> obračun izdanih računov -> poročila o embalaži najdemo poročilo za ARSO.
 • Skupna letna količina embalaže (prodajna, skupinska, transportna), dane v promet v Sloveniji (količine v kilogramih):

Formula, po kateri program izdela poročilo:

Poročanje na ARSO o embalaži in odpadni embalaži za zavezance do 15 ton je vključeno v vseh PANTHEON licencah. Za večje zavezance nad 15 ton pa samo v zmogljivejših licencah (ME, MF).

Tu smo za vas!

Če še vedno ne veste, kako poročati in voditi evidence o embalaži, smo vam na voljo na 01 25 28 950 ali preko prodaja@datalab.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X