, ,

Kako opraviti spremembo popoldanskega s.p. v redni s.p.?

1 Feb 2019

Kdaj je potrebno opraviti postopek na VEM točki?

V primeru, da se vam izteče pogodba o zaposlitvi z delodajalcem in vas delodajalec odjavi iz zavarovanja. Z naslednjim dnem se morate prijaviti v zavarovanja na vaš s.p. in popoldanski s.p. s to prijavo (M1 obrazec) postane redni s.p.. Povečajo se prispevki za socialno zavarovanje. Iz pavšalnih prispevkov (69,43 EUR), plačuje samozaposleni podjetnik socialne prispevke v višini 372,91 EUR/mesečno.

Kako opraviti postopek prijave v zavarovanje?

Od 1.1.2016 je možna le elektronska oddaja obrazcev za prijavo, odjavo in spremembo podatkov na zavarovanjih. Popoldanski s.p. se zglasi na VEM točki z osebnim dokumentom. Poznati mora datum s katerim ga je delodajalec odjavil iz zavarovanja, saj bo naslednji dan tisti datum, s katerim se bo prijavil v zavarovanje na svoj s.p.. Skupaj z referentom VEM točke, bosta pripravila M1 obrazec – prijava v zavarovanja na s.p. in odjavo iz zavarovanja iz popoldanskega s.p. (M12 obrazec). Podjetnik bo podpisal oba obrazca in v nekaj dneh po pošti prejel potrdilo o odjavi iz zavarovanja na popoldanskem s.p. in potrdilo o prijavi v zavarovanje na redni s.p.. Obe potrdili shrani pri sebi, oziroma jih dostavi svojemu računovodji, da bo le-ta znal pravilno obračunati prispevke za socialno zavarovanje.

Na kaj še je potrebno biti pozoren?

  1. Prehod iz popoldanskega s.p. v redni s.p., kar se zavarovanja tiče, ni avtomatski!
  2. Obvestiti je potrebno FURS, da ste se samozaposlili v svojem s.p.
  3. Če ste popoldanski s.p. odprli v istem letu in je bil to prvi vpis v register, potem boste ob samozaposlitvi (torej prijavi v zavarovanje na redni s.p.) lahko uveljavljali ugodnost Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačevali to prvo leto poslovanja 50% nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Drugo leto poslovanja, bodo ti prispevki nižji za 30%.
  4. Ko ste samozaposleni in torej plačujete prispevke za zavarovanje iz vašega s.p. in imate otroke mlajše od treh let, lahko po prijavi v zavarovanje (M1 obrazec) uveljavljate krajši delovni čas zaradi starševstva na Centru za socialno delo.Po prejemu odločbe CSD, se morate vrniti na VEM točko in spremeniti ure zavarovanja na vašem s.p.. S seboj na postopek spremembe prinesete odločbo CSD in osebni dokument. Referent VEM točke vas bo odjavil iz zavarovanja s.p. iz 40 ur in prijavil v zavarovanja na 20 ur. Ta sprememba bo pomenila, da vam do otrokovega 3. leta, država plačuje polovico prispevkov za socialno zavarovanje.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X