Do kdaj mora delodajalec izplačati regres ?

8 Jun 2020

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres? Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Kaj pa če delodajalec regresa ne izplača do tega datuma? Ali lahko delodajalec izplača regres kasneje? Ali mora delodajalec izpolnjevati kakšne pogoje za kasnejše izplačilo regresa? Kaj lahko stori delavec, če ne dobi izplačanega regresa?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Do kdaj mora delodajalec izplačati regres za leti dopust? To je vprašanje, kateremu posvečamo nadaljevanje članka.

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se s kolektivno pogodbo dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa kot 1. julij, vendar najkasneje 1. november tekočega koledarskega leta. Kasnejše izplačilo regresa je torej mogoče samo v primeru, da delodajalcu kasnejše izplačilo regresa omogoča kolektivna pogodba dejavnosti.

Delodajalci, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba oz. delodajalci, katerih kolektivna pogodba ne omogoča kasnejšega izplačila regresa, ne morejo izplačati regres kasneje, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih.

Delodajalci se ne morejo sklicevati na npr. slabšo finančno situacijo, plačilno nedisciplino zaradi epidemije COVID-19 ali navajati kakšne druge razloge, ki bi opravičevali kasnejše izplačilo regresa.

Kaj lahko stori delavec, če ne dobi izplačanega regresa?

V primeru, da izplačilo regresa zamuja, vam svetujemo, da se pogovorite z delodajalcem oz. od delodajalca zahtevate pisno pojasnilo o izplačilu regresa. Regres za letni dopust je pravica delavca. Izplačilo regresa je vezano na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo. Delavec je upravičen do izplačila regresa tudi v primeru, da letnega dopusta ni izkoristil.

Delavec lahko delodajalca tudi pisno opozori ne neizplačilo oz. prepozno izplačilo regresa in pozove na izplačilo regresa. Če se delavec in delodajalec ne moreta dogovoriti oz. če delodajalec regresa ne izplača, lahko delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim sodiščem.

Delavec ima v primeru neizplačila regresa možnost prijaviti delodajalca na pristojni enoti Inšpektorata za delo. V primeru, da bo Inšpektorat za delo ugotovil nepravilnosti, lahko delodajalcu naloži odpravo nepravilnosti ter izreče globo. Globa se izreče v višini 3.000,00 do 20.000,00 eur.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X