December – čas inventure

12 Dec 2023

S koncem koledarskega leta se približuje tudi zaključek poslovnega leta za številne podjetnike, kar pomeni, da je prišel skrajni čas za opravljanje inventure osnovnih sredstev. Popis osnovnih sredstev je sicer mogoče opraviti kadarkoli med letom, vendar se je pri večini podjetij ustalila praksa, da inventuro izvedejo proti koncu koledarskega leta. To velja predvsem pri tistih podjetjih, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu.

Inventura osnovnih sredstev ni zgolj formalnost ali administrativni postopek. Gre za ključni korak pri vodenju podjetja, ki podjetnikom omogoča natančen vpogled v poslovanje ter pomaga pri obvladovanju sredstev in optimizaciji poslovnih procesov. Ključna pa je tudi pri odražanju natančne finančne slike podjetja, kar je izjemno pomembno za nadaljnje načrtovanje in odločanje.

Mnoga podjetja se tudi v sodobnem času soočajo s težavo ročnega izvajanja inventure. Zaposleni se pogosto znajdejo v vrtincu preštevanja, seštevanja in ročnega prenosa informacij iz različnih virov, kot so skladišča, papirnate evidence ali Excelove preglednice, v poslovni informacijski sistem. Poleg tega, da je ta proces časovno zahteven, obstaja tudi velika možnost napak in nedoslednosti podatkov.

V nadaljevanju smo analizirali vidike ene izmed temeljnih dejavnosti, s katero se mora vsako podjetje spoprijeti ob koncu leta. Pomembno je podjetje učinkovito pripraviti na prihodnje poslovno leto.

Praksa inventure ali popisa, vključuje najprej analizo zalog. Zaloge pomenijo blago, namenjeno prodaji ali uporabi pri ustvarjanju izdelkov za prodajo, ki ostanejo na zalogi ob koncu poslovnega leta, vse to pa za podjetje predstavlja strošek.

Razvrstimo jih lahko v naslednje skupine:

  • Surovine in polizdelki
  • Potrošni materiali in potrebščine
  • Izdelki v procesu
  • Blago za prodajo
  • Končni izdelki

Ko pride čas, da sestavimo končne letne finančne izkaze podjetja, je treba zabeležiti tudi fizične količine blaga v zalogah, ki jih je treba ovrednotiti.

Ker se želimo izogniti izgubljanju dragocenega časa, je smiselno razmisliti o sodobnih rešitvah, ki olajšajo in pohitrijo proces inventure. Uporaba digitalnih orodij in tehnologije omogoča avtomatizacijo številnih korakov, kar vodi k večji natančnosti in učinkovitosti. Sistematično sledenje osnovnim sredstvom skozi celo leto s pomočjo digitalnih platform lahko olajša končno inventuro in zmanjša možnost napak.

Poleg tega digitalne rešitve omogočajo ažuren vpogled v stanje osnovnih sredstev, kar podjetnikom omogoča boljše upravljanje zalog, njihovo pravočasno obnavljanje in zmanjšanje izgub. S tovrstnimi orodji podjetja lahko bolj proaktivno pristopijo k upravljanju svojih sredstev, kar je ključno za dolgoročni uspeh podjetja.

Želite izvedeti več o učinkovitejšem vodenju zalog in lažji pripravi na inventuro? Vabljeni k ogledu spletnih seminarjev na temo zalog in inventure.

 

Brezplačni webinarji:

Digitalizacija skladišča v trgovskem podjetju z WMS sistemom

Inventura v Oblaku z Inventuro@smartbit

 

Brezplačni priročniki:

Nasveti za hitro in natančno inventuro

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X