Bolniška odsotnost – Kako si jo podjetnik uredi?

6 Dec 2019

Bolniška odsotnost je za podjetnika v praksi prej izjema kot pravilo. Vendar pa si jo podjetnik največkrat uredi v primeru, ko bolezen traja več kot 30 delovnih dni ali pa če zboli njegov otrok. Bolniška odsotnost za prvih 30 dni je v breme podjetnika, saj sam plača prispevke za socialno zavarovanje. Po preteku tega časa pa mu prispevke krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Podjetnik je takrat upravičen tudi do nadomestila za začasno zadržanost od dela. Od 1.1.2020 bo v veljavi zgolj elektronski bolniški list. Delodajalci, do slednjega boste dostopali preko portala SPOT.

Bolniška odsotnost – Kako si podjetnik uredi pravico do denarnega nadomestila?

Pri osebnem zdravniku pridobi podjetnik bolniški list (obrazec BOL). Zdravnik na prvi strani obrazca za bolniško zapiše, kdaj se bolniška začne in konča. Na podlagi tega potrdila se namreč izplača bolniško nadomestilo. Podjetnik nato obrazec pošlje na FURS ali pa ga na FURS v njegovem imenu pošlje računovodja. Prav tako mora podjetnik FURSu poslati številko svojega bančnega računa in izjavo o uveljavljanju olajšav pri izračunu dohodnine za vzdrževane družinske člane. Normirancem te izjave ni potrebno pošiljati.

Višina nadomestila za bolniško odsotnost

Nadomestilo za čas bolniške znaša 80 odstotkov od osnove. Za osnovo se upošteva podjetnikova povprečna osnova za plačilo prispevkov v preteklem koledarskem letu. Več plačanih prispevkov torej pomeni višje bolniško nadomestilo. Kadar gre za poklicno bolezen ali pa poškodbo pri delu, znaša bolniško nadomestilo 100 odstotkov od prej omenjene osnove.

Bolniška odsotnost zaradi otroka

Če podjetniku zboli otrok, mu zaradi nege otroka in posledično zaradi odsotnosti od dela, prispevke za socialno varnost plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Lahko uveljavlja nadomestilo, katerega višina pa je omejena glede na starost otroka. Za otroke do 7. leta starosti plača ZZZS nadomestilo za največ 15 dni, za starejše otroke do 18. Leta pa za največ sedem delovnih dni.

Bolniška odsotnost po novem letu

Pisali smo že, da se z novim letom obetajo novosti pri izdaji bolniškega lista. ZZZS z novim letom uvaja elektronski bolniški list e-BOL.

Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila plače ne bo več potrebno priložiti bolniškega lista, niti podatkov iz hrbtne strani, katere je do sedaj izpolnjevala Finančna uprava Republike Slovenije. Samostojni zavezanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun, na svoji spletni strani pojasnjuje Zavod za Zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X