,

Bilateralni sporazum za zaposlovanje

3 Dec 2019

Bilateralni sporazum za zaposlovanje tujih delavcev omogoča lažjo zaposlitev delavcev iz tretjih držav. Novi bilateralni sporazumi v kratkem niso predvideni. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je sporočilo, da v kratkem niso predvideni dodatni bilateralni sporazumi za zaposlovanje tujih delavcev. Republika Slovenija je sicer v preteklosti podpisala sporazuma z Bosno in Hercegovino ter s Srbijo.

Kako zaposliti delavca iz tretje države? Na kaj morate biti pozorni pri zaposlovanju delavcev iz tretjih držav? Kakšno bruto oziroma neto plačo jim ponuditi? Je zgolj minimalna plača dovolj tehten razlog, da se delavci iz tretjih držav zaposlijo v Republiki Sloveniji?

Bilateralni sporazum o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine

Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine je od 1.3. 2013 mogoče na podlagi sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino. Po sporazumu se lahko v Republiki Sloveniji zaposlijo državljani Bosne in Hercegovine, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih v matični državi (ARZ – BIH) in so starejši od 18 let. Prav tako mora delodajalec v Sloveniji izpolnjevati pogoje za zaposlitev tujca ter mora imeti poravnane vse davčne obveznosti.

 

Bilateralni sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije

Od 1.9. 2019 se uporablja bilateralni Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije. Po sporazumu se bodo lahko v Republiki Sloveniji zaposlovali samo tisti državljani Srbije, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih v Srbiji. Izjeme bodo pri zaposlovanju visoko kvalificiranih delavcev, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in primerno plačati.

Postopek izbire delavca se bo začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavil prosto delovno mesto. Zavod Republike Srbije za zaposlovanje bo nato z delavcem opravil razgovor kar v Republiki Srbiji.

Za izdajo delovnega dovoljenja bo zaprosil slovenski delodajalec, ki mora sam kriti vse stroške postopke izdaje dovoljenja.

Nezakonita je praksa nekaterih delodajalcev, ki plačilo stroškov postopka naložijo delavcem oz. zahtevajo vračilo stroškov, če delavec določeno obdobje ni zaposlen pri slovenskem delodajalcu.

 

Bilateralni sporazum za zaposlovanje – novi v kratkem niso predvideni!

Uradna oseba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je sporočila, da trenutno kašen dodaten  bilateralni sporazum za zaposlovanje državljanov tretjih držav v kratkem niso predvideni.

 

V postopku sklenitve je sicer bilateralni sporazum z Ukrajino. Vendar kot je pojasnila uradna oseba s pristojnega ministrstva, je podpis sporazuma dolgotrajen postopek, ki lahko traja tudi nekaj let. Novi sporazumi z Ukrajino ali katerokoli drugo državo v letu 2019 tako niso predvideni.

Tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so povedali, da so zaznali, da delodajalci iščejo delavce v geografski bližini ter poklice, ki so na seznamu deficitarnih kadrov, ki ga ažurno pripravlja Zavod RS za zaposlovanje. Iščejo se predvsem  delavci za delo v proizvodnji, turizmu, prometu, industriji, gradbeništvu. Podjetja v tujini iščejo tudi različne strokovnjake tehnične stroke.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X