Naložbena zgodba

Datalab je k rasti usmerjeno podjetje, ki za ustvarjanje vrednosti za delničarje uporablja predvsem naslednje vzvode:
  • Visoko kakovost produktov in storitev za stranke. Naše stranke izkazujejo visoko zadovoljstvo z našimi rešitvami, ki tesno sledijo njihovim potrebam. Imamo odličen reakcijski čas na njihove pripombe, saj večino težav odpravimo že znotraj dneva, ko se stranka obrne na nas s problemom. Tesna sodelovanja z največjimi svetovnimi podjetji (na primer Oraclom) so dodaten dokaz visoke kakovosti naših rešitev.
  • S prodajnim kanalom smo se približali stranki, saj na naših ciljnih trgih naše rešitve tržijo partnerji, ki odlično poznajo lokalne trge in zahteve podjetij v določeni branži.
  • Na naših ključnih trgih dosegamo najvišji tržni delež. Zelo fragmentirana konkurenca pa nam omogoča ambiciozne načrte, saj želimo doseči prevladujoči tržni delež na vseh naših ključnih prodajnih trgih.
  • Visoka usklajenost ciljev zaposlenih in delničarjev. Visok delež zaposlenih v lastniški strukturi in ustrezna politika nagrajevanja zagotavljata visoko motiviranost zaposlenih in predanost k ustvarjanju vrednosti za vse delničarje.
Naložbena zgodba
X