Podpora za PANTHEON neposredno od Datalaba

Za prijaznejše in lažje delo s poslovnim informacijskim programom PANTHEON lahko z Datalabovim podpornim oddelkom sklenete vzdrževalno pogodbo. Hkrati boste deležni številnih ugodnosti.

Osnovno vzdrževanje

Storitve Osnovnega vzdrževanja so namenjene zagotavljanju nemotenega in učinkovitega operativnega delovanja programskega paketa v okviru obstoječih funkcionalnosti in so zajete v pavšalni pogodbeni znesek.

V okviru Osnovnega vzdrževanja uporabniku zagotavljamo:

 • prednost pri obravnavi prijav in hitrejši odzivni čas,
 • skrbnika stranke,
 • osveževanje dodatnih modulov, izpisov, analiz ali vnosnih mask za programski paket, ki je posledica sprememb v programskem paketu,
 • mesečno pregledovanje stanja podatkovne baze programskega paketa, nastavljanje vzdrževalnih načrtov za optimizacijo delovanja podatkovne baze, nadzor transakcijskega dnevnika in preverjanje rednega izdelovanja varnostnih kopij,
 • vzdrževanje referenčne integritete,
 • obveščanje o spremembah, izboljšavah in/ali napakah v programskem paketu ter morebitno izvajanje potrebnih nadgradenj v okviru obstoječih modulov programskega paketa,
 • svetovanje o novostih in rešitvah, povezanih s programskim paketom, ki bi lahko uporabniku olajšale tekoče delo, povečale njegovo učinkovitost in posledično znižale stroške,
 • svetovanje o zahtevanih konfiguracijah in zmogljivostih strojne opreme potrebne za delovanje programskega paketa.

Dopolnilno vzdrževanje

Storitve Dopolnilnega vzdrževanja, ki so dodatno plačljive, so namenjene predvsem zagotavljanju učinkovitejši uporabi obstoječih funkcionalnosti in implementaciji novih funkcionalnosti s ciljem povečevanja dodane vrednosti naročnika.

V okviru Dopolnilnega vzdrževanja uporabniku zagotavljamo:

 • odpravo težav v delovanju programskega paketa, za katere je ugotovljeno, da so posledica nepravilne uporabe programskega paketa,
 • dodatno izobraževanje in uvajanje v delovnem okolju uporabnika oseb, ki so v delovnem oziroma pogodbenem razmerju z uporabnikom,
 • nastavljanje in prilagajanje programskega paketa glede na potrebe uporabnika v okviru standardnih funkcionalnosti programskega paketa,
 • svetovanje pri definiciji, analizi in rešitvi poslovnih problemov, s katerimi se uporabnik sreča pri uporabi programskega paketa,
 • razvoj dodatnih modulov, izpisov, analiz ali vnosnih mask za programski paket. Imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na novih funkcionalnostih, razvitih na zahtevo in za račun naročnika, je izključno uporabnik, razen če se dogovorita drugače.

Kontakti za podporo

Primarni komunikacijski kanal med uporabnikom in podpornikom je Help Desk. Le izjemoma lahko pokličete podpornika na (01) 252 89 13 ali pošljete sporočilo na podpora@datalab.si.

Podpora uporabnikom v Sloveniji

Prodajo licenc in podporo uporabnikom PANTHEONA v Sloveniji opravlja podjetje Datalab SI, d.o.o. Ekipa vključuje vešče podpornike in druge strokovnjake s področja poslovne informatike

Monika Rodman Vodja podpornega oddelka
Robert Habič Vodja partnerskega kanala

Cena podpore

V primeru zahteve po pomoči preko telefona, sistema HelpDesk na Uporabniških straneh ali elektronske pošte, se storitve obračunajo v 15-minutnih intervalih, pri čemer se zaračuna vsakih začetih 15 minut.

Več informacij

Za več informacij v zvezi z vzdrževalnimi pogodbami in direktno podporo nas pokličite na številko (01) 252 89 13 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.

X