PANTHEON IZOBRAŽEVANJA

Primeri za učinkovito računovodsko pripravo na novo leto

2
december
2021

Vsebina:

Računovodstvo skozi celotno leto skrbi za pravilnost vnosa podatkov, ob zaključevanju leta pa je poudarek na celovitejšem pregledu podatkov in ustreznih popravkih, obenem pa se nastavitve urejajo na način, da je “skok” v novo leto čim lažji. Potreben je letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, spremembe in prilagoditve kontnega plana za novo poslovno leto, analiza in kontrola knjižb v tekočem letu, preveriti pa je potrebno tudi kontrole in nastavitve za zaključek leta.

V okviru webinarja Primeri za učinkovito računovodsko pripravo na novo leto vam bomo predstavili:

 • kontrole, nastavitve in prilagoditve obstoječega kontnega plana vašim potrebam ali uvoz in nastavitve za nov kontni plan,
 • ureditev predlog za knjiženje (DDV, zapiranje razreda 4 in 7, oblikovanje lastnih predlog, …),
 • kreiranje in knjiženje kratkoročnih ali dolgoročnih časovnih razmejitev,
 • preglede iz modula Denar (po znesku, poljubnih poljih, …),
 • čarovnike in uporabo le teh, uvoz/izvoz raznih šifrantov (bilanca, kontni plan, …),
 • preknjiževanje ali zamenjavo kontov (preknjiži, zamenjaj konto, zamenjaj subjekt, oddelek, …),
 • dodajanje zapisov iz ene temeljnice na drugo (proti knjižba, storno, …),
 • kontrolne izpise za nadzor knjiženja (kontrola DDV, ne-poknjiženi dokumenti, razlika med dokumentom in knjižbo, …),
 • kontrole pred zaključevanjem poslovnega leta, ki jih lahko uporabljamo tekom celega leta,
 • bilance (uvoz bilanc, kontrole ne-zajetih kontov, orodje za izdelavo lastnih pregledov),
 • kreiranje predlog za hitrejše delo (za pred pripravljen izbor podatkov za preglede, izpise, …),
 • uporabo kalkulatorja na izpisih in pregledih,
 • poročila in nadzor knjižb (konto kartice, odprte postavke, dnevnik knjiženja, struktura odprtih postavk, …),
 • avtorizacije uporabnikov nad posameznimi temeljnicami.

Termin:

Izvedba: 2.12.2021 ob 9:00

Več informacij:

Za več informacij nas kontaktirajte na edu@datalab.si ali na telefon 01 252 89 13/09.

Cena in oblike izobraževanja:

 • Cena izobraževanja: 69 eur + ddv / osebo
 • Izobraževanje lahko spremljate v obliki: Spletno izobraževanje (webinar) ali preko ogleda posnetka (* vsi udeleženci po koncu izobraževanja, prejmete dostop do posnetka in gradiva)

Pogoji udeležbe in odjave:

Pogoji prijave/odjave: Na izobraževanje se lahko prijavite do zaključka zbiranja prijav (2 delovna dneva pred pričetkom izobraževanja) oz. do zapolnitve prostih mest. Po tem roku lahko prijavo izjemoma oddate po elektronski pošti na naslov edu@datalab.si  ali po telefonu št. (01) 252 89 09. V kolikor se želite odjaviti vas prosimo, da to storite pisno najkasneje 2 delovna dneva pred izobraževanjem na elektronski naslov edu@datalab.si . V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe vam bomo žal primorani zaračunati celotno vrednost zneska.

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov, oblike izvedbe izobraževanj in vsebine izobraževanj! Vse pravice pridržane.

X