PANTHEON IZOBRAŽEVANJA

PANTHEON on-line šola računovodstva (osnove, napredno)

25
maj
2020
- 23
junij
2020

PANTHEON on-line šola računovodstva (osnove, napredno), do 50% popust za prijave in naročila do 23.6.2020

 

Znanje PANTHEON računovodstva je potrebno tudi v času COVID-19 virusa. V ta namen smo v Datalab Akademiji za vas pripravili dve PANTHEON on-line šoli računovodstva in novost (!) – spletno srečanje z mentorjem.

 

Optimizirajte svoje znanje in izkoristite do 50% popust! Ponudba velja za vse prijave in naročila do 23.6.2020!

 

1) PANTHEON šola računovodstva (video posnetki) + 30 min izmenjava odgovorov/vprašanj z mentorjem:

 • Blagovno-materialno poslovanje za računovodstvo
 • Kontni plan in knjiženje
 • Osnovna sredstva in drobni inventar
 • Plačilni promet, gotovinsko poslovanje ter kompenzacije
 • Terjatve in obveznosti
 • Priprava letnega poročila in drugih obdobnih poročil
 • DDV v PANTHEONu
 • Obračun plač in stroškov dela
 • Poslovna inteligenca za računovodje
 • Novo: Spletno srečanje z mentorjem, dne 18.6.2020 ob 9:00 (30 min):  izmenjava odgovorov/vprašanj na temo PANTHEON računovodstva z mentorjem g. Simonom Klemnom (za vse naročnike video posnetkov Šole PANTHEON računovodstva brezplačno).

 

Učni načrt PANTHEON šole računovodstva

 

2) PANTHEON šola računovodstva (napredno) – najboljše prakse in zahtevni primeri za računovodje (spletni webinarji v živo, od 25.5.2020 dalje):

 

2.1. Načrtovanje za računovodje, 25.5.2020 od 14:00 do 15:00

  • Pomen načrtovanja, vrste in možnosti.
  • Primer priprave novega plana (npr. 6-mesečnega plana).
  • Kreiranje finančnega plana na osnovi pred-pripravljene bilance.
  • Izdelava plana po oddelkih, s predstavitvijo ostalih možnosti.
  • Analiza planiranja (opcije pri pripravi analize in možnosti izvoza v Excel ter vrtanje v globino in analize knjiženja).
  • Spremljanje plana glede na realizacijo.
  • Variante plana – scenariji (optimistični, pesimistični …).

Predavatelj: mag. Andrej Črne, Svetovalec za implementacije, Datalab Slovenija d.o.o.

 

2.2. Računovodenje zalog, 3.6.2020 od 14:00 do 15:00

  • Vodenje zalog;
   • Razlaga načinov vodenja zalog.
   • Pogledali si bomo prevzemni dokument za vnos zaloge in razložili logiko PANTHEON-a pri operiranju z dokumenti.
  • Knjiženje zalog;
   • Kaj vse je treba sprožiti pred in kaj po knjiženju zaloge.
   • Avtomatsko knjiženje porabe materiala – knjiženje, predloge.
   • Kontrole knjiženja zalog z izpisi.
   • Najpogostejše napake pri knjiženju zalog.

Predavateljica: Senka Šrot, Tehnologinja storitvenega centra, Datalab Slovenija d.o.o.

 

2.3. Nastavitve in priprava obdobnih poročil po meri v PANTHEONu, 5.6.2020 od 14:00 do 15:00

  • Opredelitev zahtevnejših nastavitev za obdobna poročila na primerih;
   • Poročila za finančne institucije (banke,…).
   • Statistična poročila…
  • Priprava poročil po meri (skrajšane bilance za poslovne uporabnike, hitri pregled podatkov po izboru, za določen segment in obdobje…).
  • Uporaba formul v bilancah in kaj vse lahko uporabimo v bilančnih formulah.
  • Uporaba bilančnih poročil v finančenem delu modula Načrtovanje.
  • Kako preveriti pravilnost formul v bilanci in več.

Predavatelj: Simon Klemen, Senior PANTHEON svetovalec ter vodja projektne skupine, Datalab Slovenija d.o.o.

 

2.4. Krediti in leasingi ter časovne razmejitve – zahtevni primeri, 16.6.2020 od 14:00 do 15:00

  • Nastavitve modula Krediti in leasingi.
  • Kreiranje kredita/leasinga z različnimi načini izračuna obrokov.
  • Uporaba poljubnih polj, dodatnih oseb.
  • Izpisi, uvozi in izvozi iz modula Krediti in leasingi.
  • Nastavitve na modulu Časovne razmejitve in nove funkcionalnosti pri kreiranju razmejitev;
   • Razmejevanje po dnevih združeno po mesecih.
   • Nastavljanje razmejevanje glede na različne datume na računih.
  • Primeri različnih načinov kreiranja razmejitev.
  • Knjiženje časovnih razmejitev in vpliv različnih knjiženj na različne finančne izpise.

Predavatelj: Simon Klemen, Senior PANTHEON svetovalec ter vodja projektne skupine, Datalab Slovenija d.o.o.

 

2.5. Pregled in hitre analize računovodskih podatkov ter učinkovito računovodsko poročanje, 18.6.2020 od 14:00 do 15:00

  • Adhoc analize na izpisih (Bruto bilanca, Osnovna sredstva itd.).
  • Analize računovodskih podatkov po meri.
  • Hitri pregledi za računovodstvo (nadzorne plošče).
  • Tedensko, mesečno in kvartalno poročanje – poenostavitev dela/avtomatizacija.

Predavatelj: mag. Andrej Črne, Svetovalec za implementacije, Datalab Slovenija d.o.o.

 

2.6. ePoslovanje za računovodje, 22.6.2020 od 14:00 do 15:00

  • eKnjiženje – od slike do poknjiženega računa v PANTHEONu.
  • PANTHEON WorkFlow na primerih: Opomini,…
  • eDokumentacija – skladiščenje in pregled računovodske dokumentacije.
  • Varnostno kopiranje v oblak – Backup in več.

Predavatelj: Simon Klemen, Senior PANTHEON svetovalec ter vodja projektne skupine, Datalab Slovenija d.o.o.

2.7. Opomini in izterjava – zahtevni primeri, 23.6.2020 od 8:30 do 9:30

  • Nastavitve za pošiljanje opominov.
  • Kreiranje opominov z zamudnimi obrestmi in stroški opominjanja.
  • Pošiljanje opominov strankam.
  • Kreiranje računov za zamudne obresti in dodatne stroške.
  • Nastavitve in uporaba modula Izterjava.
  • Kreiranje izvršb in vlaganje izvršb.

Predavatelj: Simon Klemen, Senior PANTHEON svetovalec ter vodja projektne skupine, Datalab Slovenija d.o.o.

 

Pomembne usmeritvene informacije:

 • Za več informacij nas kontaktirajte na: dlacademy@datalab.si ali na telefon 01 252 89 52/39
 • Spletno srečanje z mentorjem, dne 18.6.2020 ob 9:00 (30 min):
  • izmenjava odgovorov/vprašanj na temo PANTHEON računovodstva z mentorjem g. Simonom Klemnom (za vse naročnike video posnetkov Šole PANTHEON računovodstva brezplačno).
  • Vprašanja, ki jih lahko naročnik/PANTHEON uporabnik postavi mentorju morajo biti vezana na vsebino Šole PANTHEON računovodstva in vezana na modul Denar. Vprašanja morajo biti splošno zanimiva za vse računovodje in ne smejo reševati individualne problematike (specifičnih nastavitev in situacij) posameznika. Za takšna vprašanja mora uporabnik zahtevek nasloviti na pomoc@datalab.si.
  • Vprašanja bo mentor sprejemal do 11.6.2020 na elektronski naslov dlacademy@datalab.si. Na spletnem srečanju bo odogovril na tista, ki jih bo uspel v predvidenem času 30 minut in tista, ki bodo skladna z pravili.

Cena in oblike izobraževanja po vaši meri:

 

1) Šola PANTHEON računovodstva (video posnetki) + 30 min izmenjava odgovorov/vprašanj z mentorjem:

 • Redna cena: 1006,50 EUR + ddv
 • Posebna ponudba: 503,25 EUR + ddv  (50% popust na redno ceno webinarjev)

 

2) Šola PANTHEON računovodstva (napredno) – najboljše prakse in optimizacija računovodstva:

 • Redna cena vseh webinarjev: 413 EUR + DDV/osebo ali 59 EUR + ddv/webinar.
 • Posebna ponudba:
  • Cena za vse webinarje: 206,5 EUR + DDV/osebo (50% popust na redno ceno webinarjev)
  • 3 za 2: 118 EUR + DDV/(možna kombinacija: izbor 3 webinarjev za ceno 2-eh, ali  udeležba 3 vaših zaposlenih za ceno 2-eh)
 • Izobraževanje lahko spremljate v dveh oblikah; V živo preko spleta ali naročite posnetek.

 

Pogoji udeležbe in odjave na izobraževanju:

Pogoji prijave/odjave: Na izobraževanja, webinarje, dogodke in certificiranja se lahko prijavite do zaključka zbiranja prijav (2 delovna dneva pred pričetkom) oz. do izpolnitve prostih mest. Po tem roku lahko prijavo izjemoma oddate po elektronski pošti na naslov dlacademy@datalab.si ali po telefonu št. (01) 252 89 52. V kolikor se želite odjaviti, vas prosimo, da to storite pisno najkasneje 2 delovna dneva pred dogodkom/ izobraževanjem/ webinarjem/ certificeranjem na elektronski naslov dlacademy@datalab.si. V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe vam bomo žal primorani zaračunati celotno vrednost zneska. 

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov, oblike izvedbe izobraževanj in vsebine izobraževanj! PANTHEON Akademija, 2020. Vse pravice pridržane.

X