Zgodovina podjetja Datalab

Podjetje Datalab, d. o. o., je bilo ustanovljeno 3.  9. 1997 z namenom razvoja integralnih poslovnih informacijskih sistemov za mala in srednja podjetja. Ustanovitelja Andrej Mertelj in Tomaž Teyrovsky sta podjetje ustanovila kot odgovor na bankrot podjetja GEKKO, d. o. o., v katerem sta bila zaposlena, Andrej pa je bil v njem tudi družbenik. Podjetje z razširjeno mrežo prodajaln računalniške opreme in v tistem času z drugo najmočnejšo blagovno znamko slovenskih osebnih računalnikov (PowerPlus) je namreč zašlo v težave prav zaradi nepreglednosti poslovanja, ki je bila posledica slabe informacijske podpore. Andrej si je zastavil cilj, da nobenemu podjetniku zaradi neustrezne poslovne programske opreme ne bi bilo treba doživeti kalvarije, ki jo je doživel sam. Slogan Spremenite podatke v dobiček, oblikovan ob nastanku podjetja, jasno kaže naše poslanstvo. Pomagati podjetjem z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij spreminjati podatke, ki nastajajo v poslovanju, v večji dobiček. Iz tega pa sledi naše trdno prepričanje, da je informacijska tehnologija le nujen gradnik, ki naj pomaga podjetju pri oprijemljivih rezultatih (večanju dobička), ne pa da je sama sebi namen.

Začetna ekipa treh zaposlenih strokovnjakov je postavila osnove transakcijskemu programskemu paketu Datalab HERMES, ki je osnova, na kateri smo zgradili integralni poslovni informacijski sistem Datalab PANTHEON. Po letih začetne rasti z običajnim razvojem in podporo programske opreme smo v letu 2000 doumeli, da bomo lahko naš cilj izvedli le s široko bazo uporabnikov. Implementacija in podpora sta postali zaviralna dejavnika, podjetje je potrebovalo usmerjenost. Premislek je rodil partnerski kanal Datalab, ki je omogočil delitev dela med Datalabom (razvoj, koordinacija) ter partnerji (prodaja, implementacija in vzdrževanje). Naše podporne centre v Ljubljani, Mariboru in Kopru smo pretvorili v samostojna podjetja v lasti takratnih zaposlenih. Po precej turbulentnem letu, v katerem smo zaradi preurejanja občutili precejšen padec prihodkov, se je nova organizacija prijela in danes predstavlja enega najhitreje rastočih podjetniških grozdov v jugovzhodni Evropi. Reorganizacija nam je pomagala pri vzpostavljanju fokusa in transparentnih poslovnih procesov v našem podjetju in vedno bolj razširjeni partnerski mreži.

Datalab smo želeli oblikovati v značilno softversko podjetje, ki se iz garaže dvigne do borzne kotacije in ki bi izpolnjevalo svoje funkcije, hkrati pa bilo odgovorno do družbe in okolja. Želeli smo dokazati, da se tudi v Evropi lahko uresniči vizija visokotehnološkega podjetja. Zato je bilo 5. 5. 2003 na ustanovni skupščini ustanovljeno podjetje DATALAB Tehnologije, d. d., ki je s 1. 12. 2003 prevzelo poslovanje Datalaba, d. o. o. Nova delniška družba, v kateri ima delež večina zaposlenih, je primerno ogrodje za naše cilje.

Ekipa sodelavcev Datalaba pred Ljubljansko borzo
Naslednji mejnik je bil 30. 6. 2008, ko je Datalab d.d. začel kotirati na Ljubljanski borzi (oznaka delnice: DATR), s čemer smo postali prvo tehnološko podjetje, ki kotira na tej borzi. Točno dve leti kasneje, 30. 6. 2010, pa smo praznovali jubilejnega 20.000. uporabnika PANTHEON-a, 30.000. uporabnika 27. 2. 2013, 40.000. uporabnika pa 31. 3. 2015.

Datalab je danes vodilno slovensko podjetje za razvoj poslovne informatike, o čemer priča tako referenčna lista kot tudi štirikrat zapored osvojen naziv Najboljši na Infosu – Finalist v letih 1999, 2000, 2001 in 2002, Oracle EE & CIS Partner of the Year leta 2007, European Seal of Excellence 2008 in 2012, zlata Najboljša e-rešitev in srebrno Najboljše e-podjetje (JAPTI) ter številna druga priznanja.

Prihodnost

Naše delo ne bo nikoli končano. Uporabnikom naše programske opreme želimo nuditi vedno večje izplene dobička iz podatkov. Povečati želimo enostavnost uporabe in pokriti segmente poslovanja, ki jih danes ne pokrivamo. Reševanje izzivov, ki nam jih vsem prinaša e-poslovanje in z njimi povezano nižanje stroškov, bo eno od najpomembnejših področij našega delovanja. S tem pa je uresničljiv tudi cilj Datalaba – razvijati najboljšo poslovno-aplikativno programsko opremo za mala in srednja podjetja in tako temu najpomembnejšemu segmentu gospodarstva pomagati lažje (pre)živeti.

X