BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR

Večja učinkovitost veterinarske prakse: Vodenje ambulante na enem mestu

7
november
2023

Vabljeni na webinar, kjer boste lahko spoznali PANTHEON Vet – idealno rešitev za vodenje veterinarske ambulante. PANTHEON Vet je zasnovan tako, da na enem mestu združuje rešitve za učinkovito upravljanje veterinarske ambulante, vključno s področji računovodstva, kadrov, plač, potnih nalogov, zalog in še mnogo drugega. Ne glede na to, ali imate majhno ali veliko veterinarsko prakso, PANTHEON Vet prinaša ogromno prednosti.

 

Na webinarju boste spoznali:

 • Osnovna predstavitev rešitve: Na začetku bomo predstavili osnovne značilnosti programa PANTHEON Vet in kako vam lahko pomaga pri učinkovitem vodenju veterinarske ambulante.
 • Modul za upravljanje z blagom: Spoznajte, kako program omogoča nadzor in pregled nad zalogo zdravil, sprotno kontrolo porabe in izdaje zdravil, vodenje po serijskih številkah, ter večjo varnost pri ugotavljanju stranskih učinkov zdravil.
  • Identi: Spoznajte, kako upravljati s kalkulacijo, serijskimi številkami in kosovnico.
  • Subjekti: Raziskali bomo, kako se upravljajo dobavitelji, kupci in skladišča.
 • Dodatne funkcionalnosti za veterinarsko prakso: Prikazali vam bomo tudi dodatne funkcionalnosti, ki so posebej prilagojene veterinarskim ambulantam, vključno s preglednostjo, enostavnim vnosom podatkov o živalih, uporabo šifranta pasem, diagnoz, strokovnih navodil in anamnez, ter pregled zgodovine zdravljenja.
  • Šifrant lastnikov in živali (kartoteka): Preglejte, kako se vzpostavlja kartoteke lastnikov in živali, z zgodovino živali in šifrantom vrst živali.
  • Obravnava: Odkrijte, kako voditi obravnavo z uporabo šifranta anamnez, diagnoz, strokovnih navodil, zapisov o osemenitvah, cepljenjih, zgodovini živali in tiskanjem nalepk.
  • Spletna poročila: Spoznajte, kako generirati spletna poročila, vključno z Laboklin in Zoetis.
 • Mobilna aplikacija za delo na terenu: Raziskali bomo možnost dela na terenu, tudi brez internetne povezave, s kasnejšo sinhronizacijo podatkov s pisarno.
 • Povezava z računovodstvom: PANTHEON Vet omogoča povezavo z računovodskim sistemom, kar omogoča enostavno izdajanje računov na recepciji.
 • Priprava različnih izpisov: Na koncu bomo predstavili, kako program omogoča pripravo raznih izpisov, vključno z računi in poročili za VURS ter za inšpektorje.
 • Izvoz osemenitev: Prikazali vam bomo, kako enostavno izvoziti podatke o osemenitvah.
 • Izvoz cepljenja v CRHŽ: Raziskali bomo postopek izvoza podatkov o cepljenju v CRHŽ (Centralni Register Hišnih Živali).
 • Recepcija: Odkrijte vlogo recepcije kot ključnega vezni člena med šifrantom lastnikov živali in obravnavo, skupaj s povezanimi funkcijami.

Prednosti uporabe PANTHEON Vet:

 • Nadzor in pregled nad zalogo: Sprotna kontrola nad porabo in izdajo zdravil ter večja varnost pri ugotavljanju stranskih učinkov zdravil.
 • Preglednost in enostavnost: Enkraten vnos podatkov o živalih, manj podvajanja vnosov, večja preglednost, enostavno iskanje podatkov o živalih ter prenos podatkov iz centralnih registrov, kot je centralni register govedi.
 • Pregled zgodovine zdravljenja: Ni več potrebe po pisnih kartotekah, saj program omogoča enostavno pisanje kartotek in beleženje zgodovine zdravljenja.
 • Mobilna aplikacija za delo na terenu: Možnost dela na terenu z naknadno sinhronizacijo podatkov s pisarno.
 • Povezava z računovodstvom: Enostavna povezava s sistemi za računovodstvo in izdajanje računov.
 • Priprava raznih izpisov: Možnost priprave različnih izpisov in poročil za različne namene, vključno s potrebami VURS in inšpektorjev.

 

Pridružite se našemu webinarju in odkrijte, kako lahko program PANTHEON Vet pripomore k boljšemu in učinkovitejšemu vodenju vaše veterinarske ambulante.

X