BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR

Predstavitev ePoslovanje

29
september
2023

Stabilno finančno stanje je prvotni cilj h kateremu stremi ves poslovni svet. Za doseganje želenega je treba imeti stalen nadzor nad vsemi podatki, ki so ključni za poslovanje.

Povsem jasno je, da zaradi velike količine informacij iz več virov kaj hitro lahko pride do kaosa. To je težava, s katero se ukvarja veliko podjetij in posameznikov, ki jo rešuje digitalno poslovanje, ko programska oprema prevzema dobršen del administrativnega dela.

Vabljeni na spletno predstavitev PANTHEON ePoslovanja, kjer boste spoznali kako enostavno vodite vaše poslovanje elektronsko.
Spoznali boste kako je mogoče delovno intenziven delovni proces spremeniti v učinkovitega in prihraniti tako stroške kot tudi čas. Ali je digitalno poslovanje res koristno za podjetje? Na predstavitvi vam podajamo odgovore na takšna in podobna vprašanja v zvezi z digitalizacijo poslovanja.

Elektronsko ali ePoslovanje je splošen izraz za elektronski način opravljanja dejavnosti in pomeni, da posle sklepamo v elektronski obliki, ki temelji na elektronskem procesiranju in prenašanju podatkov med računalniki.

 

X