BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR

Digitalno računovodstvo s PANTHEON-om: Osredotočeno na stranko, podprto s tehnologijo v oblaku!

18
november
2022

Predstavili vam bomo napredne funkcionalnosti PANTHEON-a za računovodske servise ter spletno rešitev za učinkovito sodelovanje z vašimi strankami.

AVTOMATIZACIJA RAČUNOVODSKIH PROCESOV Z RAČUNOVODSKO KONZOLO

Računovodska konzola je orodje za delo z več bazami. Namenjena je predvsem računovodskim servisom, ki imajo več baz na svojem severju. Z uporabo konzole lahko v enem koraku pridobite različne uporabniške podatke iz različnih baz podatkov.

Obstajata dve ključni prednosti uporabe računovodske konzole:
– operacije se lahko izvajajo na več bazah hkrati
– opravila se lahko samodejno izvajajo izven delovnega časa

Na webinarju vam bomo na primerih prikazali delovanje računovodske konzole:

 • Obračun in knjiženje amortizacije za več PANTHEON baz hkrati.
 • Samodejno knjiženje računa.
 • Kontrolni izpisi.
 • Avtomatsko izvajanje nalog izven delovnega časa.

UČINKOVITO SODELOVANJE S STRANKAMI

V drugem delu webinarja bomo predstavili spletni poslovni program PANTHEON Web Light. PANTHEON Web Light ima veliko vlogo in uporabo v računovodskih servis kot uporabniški vmesnik za dostop do podatkov vaših strank v računovodski bazi. Na praktičnih primerih vam bomo predstavili enostavnost uporabe in dela s strankami:

Prednosti za računovodje, če stranke uporabljajo spletni poslovni program

 • Računovodja in stranka pristopata isti bazi podatkov brez sinhronizacije podatkov. V praksi to pomeni, da se PANTHEON Web Light aktivira na obstoječi bazi podatkov.
 • Stranka sama izda in vnese dokumente, računovodja pa hkrati kontrolira pravilnost vpisanih podatkov, npr. izdanih računov.
 • Stranka lahko prejete račune priloži dokumentaciji v obliki slike ali v .pdf formatu.Prejeti dokumenti so tako vedno shranjeni v PANTHEON-u s sliko dejanskega dokumenta.
 • Zaloge se samodejno vodijo.Računovodji za pripravo bilance stanja ni treba ročno knjižiti inventurnih razlik.
 • Spletni program ponuja računovodje in stranke digitalizacijo prejete pošte, proces likvidature ter dodamo tudi načrt plačil.

Prednosti spletnega poslovnega programa za podjetnike

 • Podjetniki račune in ostale prejete dokumente preko skeniranja ali slikanja pripnete kot vizualizacijo v PANTHEON, računovodja pa dostopa do teh dokumentov in jih s klikom enostavno poknjiži.
 • Podjetniki sami vnašate tudi ostale podatke o poslovanju – potni nalogi, evidenca delovnega časa – prenos v plače brez prepisovanja iz Excela.
 • Takojšnji dostop do bilance uspeha na klik. Podjetniki lahko stanje poslovanja preverite tudi brez računovodje.
 • Podjetnik lahko sami vnašate evidenco delovnega časa, torej vse odsotnosti, dopuste, bolniške, nadure in s tem zmanjšate delo računovodji.
 • Vzpostavimo lahko likvidaturo prejetih računov – proces se vzpostavi in nadzoruje preko računovodskega dostopa, uporabniki potrjujejo dokumente preko spletnega vmesnika, tako dosežemo brezpapirno poslovanje, pohitritev procesa in večjo zanesljivost podatkov.
 • Možnost optičnega branja vloženih dokumentov s storitvijo eKnjižbe – brezpapirno in brez prepisovanja prejetih računov – 6 sekund od prejema računa do knjižbe.

PANTHEON Web Light Granule

Pogosto v podjetjih celoten PANTHEON z vsemi funkcionalnostmi uporabljajo le nekateri zaposleni, medtem ko nekatere module, kot je Evidenca delovnega časa, potrebujejo vsi zaposleni. Če želite zaposlenim omogočiti dostop le do določenih funkcionalnosti v PANTHEON Web Light, kot so: evidenca delovnega časa, izdelava potnega naloga, dostop do DMS in podobno, je možno zaposlenemu aktivirati posamezne granule. Granula je dodatna storitev za vse uporabnike spletne rešitve PANTHEON Splet. Povezana je z uporabnikom in istoimensko bazo podatkov, kar pomeni, da mora biti vsaka granula povezana z določenim zaposlenim v določenem podjetju.

Spletni seminar je namenjen računovodskim servisom in nasploh računovodjem, ki jih zanima digitalizacija v računovodstvu, ki že uporabljajo poslovni program PANTHEON ali razmišljajo o uvedbi sodobnega poslovnega programa, ter malim podjetnikom.

X