Tehnične podrobnosti eRačunovodstva v oblaku

Za gostovanje ne potrebujete lastnega namenskega strežnika

Namen gostovanja je, da lahko tudi manjša podjetja in računovodski servisi dostopajo do sodobnih poslovnih programskih rešitev.

Mnogo malih podjetij si ne more privoščiti investicij, ki so dandanes nujne za vstop v svet sodobnega poslovanja – stroški so enostavno previsoki. Posledično mnoga podjetja ostanejo brez ustrezne poslovne programske opreme ali pa izberejo manj kakovostne programe, ki ne zadovoljijo njihovih potreb.

Napredek internetne tehnologije in hitra rast procesnih kapacitet pa sta omogočila nastanek podatkovnih centrov, ki se ukvarjajo izključno z oddajanjem informacijske tehnologije. Tako lahko uporabniki najamejo npr. podatkovni strežnik ali spletni strežnik po ugodni ceni, kar bi jih sicer precej stalo.

PANTHEON Gostovanje - shema

Uporabniki PANTHEON gostovanja tako dobijo najboljše iz dveh svetov. Podatkovni centri nudijo najem vrhunske računalniške opreme, Datalab pa najem poslovnega informacijskega sistema PANTHEON. Uporabnik dejansko potrebuje le uporabniško ime in geslo, s katerim se prijavi v sistem – vse ostalo je že pripravljeno in všteto v ceno.

Dodatna prednost gostovanja je, da lahko do istih podatkov (ki so na istem strežniku) hkrati dostopa računovodski servis in njegova stranka, kar zniža stroške računovodenja.

Sistem gostovanja ni spletna aplikacija

Sistema spletnega gostovanja ne gre mešati z aplikacijami, ki delujejo v spletnih brskalnikih.

Spletno gostovanje deluje po principu SaaS (Software as a service), kjer uporabnik preko interneta samo dostopa do programa – PANTHEON-a. Internet je tako samo pot za prenos podatkov, program pa je nameščen v podatkovnem centru – uporabnik se prijavi in dela preko interneta v PANTHEON-u. Funkcionalnosti PANTHEON-a ostanejo iste in niso z ničemer omejene – sprememba je le v tem, da v klasičnem načinu uporabnik podatke vpisuje v PANTHEON, nameščen na svojem računalniku, v sistemu gostovanja pa preko interneta vnaša podatke v PANTHEON, nameščen v podatkovnem centru.

Sistem gostovanja je bolj zanesljiv in ponuja več funkcionalnosti v primerjavi s spletnimi poslovnimi aplikacijami. V zadnjem času smo namreč priča porasti tovrstnih hitrih rešitev, ki ponujajo poenostavljeno delovanje v spletnih brskalnikih. Vendar je potrebno vedeti, da spletni brskalniki (browserji) niso operacijski sistem in precej stvari, ki so danes samoumevne (e-bančništvo, skenerji črtne kode, oblikovalci izpisov) znotraj spletnega brskalnika ne deluje ali pa delujejo bistveno slabše kot pa v klasičnih aplikacijah. Brskalniki so namenjeni pregledovanju internetnih strani, ne pa vodenju podjetja! To je tudi glavni razlog, da je PANTHEON sicer dosegljiv preko interneta, vendar deluje kot samostojna aplikacija – varno in zanesljivo.

Potek gostovanja v štirih korakih

  1. Uporabnik pošlje prijavo na Datalab in ta ga poveže s podatkovnim centrom.
  2. Datalab oskrbi uporabnika s PANTHEON klientom.
  3. Uporabnik prenese svoje podatke v bazo podatkovnega centra.
  4. Uporabnik lahko takoj prične z delom.

Varnost in zanesljivost

Varnost podatkov je ključnega pomena za uspešno poslovanje – izgubljeni ali ukradeni podatki lahko za podjetje pomenijo izgubo dobička, tožbe s strani strank ali celo konec podjetja. Uporabniki PANTHEON Gostovanja so zato deležni najvišje stopnje zaščite in varnosti pri delu s podatki.

Podatkovni centri, v katerih so shranjeni podatki, so vsi brez izjeme ustrezno varnostno potrjeni, uporabljajo najsodobnejše požarne zidove in šifriranje podatkov, dostop do podatkovnih strežnikov pa ima samo ustrezno pooblaščeno osebje. S tem zagotovimo našim uporabnikom ustrezno varnost in diskretnost pri delu.

E-arhiv in varnostne kopije

Dragoceni podatki podjetij so pogostokrat žrtev nesreč, ki jih povzročajo t. i. »višje sile« (najpogostejši krivec za izgubo podatkov je udar strele). Takšne nesreče je moč preprečiti z rednim arhiviranjem in izdelovanjem varnostnih kopij – backupov. To je razlog, da ponudniki PANTHEON Gostovanja zelo skrbijo tudi za ta del varnosti podatkov.

V PANTHEON Gostovanju se varnostne kopije podatkovnih baz kreirajo najmanj enkrat dnevno. Varnostne kopije se izdelujejo v naslednji dinamiki: dnevno zadnjih 5 dni, tedensko zadnje 4 tedne in mesečno zadnjih 12 mesecev. Uporabnik lahko tudi v vsakem trenutku zahteva izdelavo varnostne kopije na DVD-ju oz. na USB ključu, če želi imeti fizični izvod podatkovnih baz za svoj arhiv.

Celoten e-arhivski sistem je že predpripravljen in nastavljen za potrebe uporabnika – za vzpostavitev varnega in preglednega elektronskega arhiva potrebujete samo še skener.

Varnostni standardi in šifriranje podatkov

Podatki uporabnikov se nahajajo v varnih podatkovnih centrih, ki so certificirani po mednarodnih varnostnih standardih. To vključuje tako zaščito pred krajo oz. uničenjem podatkov s strani hekerjev (požarni zidovi, uporaba šifrirnega protokola itd.) kot tudi zaščito pred nesrečami (potres, požar itd.).

Da ne bi prišlo do razkritja podatkov na poti med vašim računalnikom in podatkovnim centrom je komunikacija med PANTHEON-om in strežnikom šifrirana s SSL povezavo. SSL (Secure Socket Layer) povezava uporablja najmočnejše algoritme ter je navadno uporabljena pri poslovanju s kreditnimi karticami in drugem e-poslovanju. Na ta način so podatki naših uporabnikov varni na celi črti, od prenosa na splet do shranjevanja v podatkovnem centru.

Arhiviranje skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)

Ta zakon ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki, veljavnost oziroma dokazno vrednost takega gradiva, varstvo arhivskega gradiva in pogoje za njegovo uporabo, naloge arhivov in javne arhivske službe ter s tem povezane storitve in nadzor nad izvajanjem.

Nekateri ponudniki arhivov bodo v kratkem začeli ponujati to storitev v sistemu PANTHEON Gostovanja.

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

X