PANTHEON funkcionalnosti – povezava z zunanjimi rešitvami

V napredne izpeljanke PANTHEON-a je tako vključen modul, ki omogoča, da obstoječe funkcionalnosti programa nadgradite in prilagodite potrebam vašega poslovanja. Ta modul se imenuje PANTHEON ARES.

ARES sestavlja zelo zmogljivo razvojno okolje, v katerem je možno napisati postopke za poslovne procese, ki se izvajajo v povezavi z obstoječimi funkcionalnostmi PANTHEON-a. V praksi to pomeni, da se PANTHEON najprej implementira, nato pa se po potrebi povežete z rešitvami, ki jih želi uporabnik obdržati. Na ta način se posodobi poslovni sistem, hkrati pa se ne izgubi specifičnih funkcionalnosti, ki sicer niso vključene v PANTHEON. Modul ARES omogoča tudi naknaden razvoj in povezovanje lastnih rešitev s poslovnim sistemom PANTHEON. ARES omogoča  tudi uporabo zunanjih dinamičnih knjižnic (DLL), dostop do drugih podatkovnih baz preko vmesnika ADO ter avtomatizacijo dela znotraj Windows operacijskega sistema s pomočjo COM objektov.