Zavezanec za DDV: Kdaj in kako se prijaviti v sistem?

19 Jun 2017

Po Zakonu o davku na dodano vrednost  (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV. Torej niso vsi davčni zavezanci dolžni pridobiti t. i. identifikacijsko številko (ID) za namene DDV. Zavezanec za DDV lahko postanete prostovoljno, nekateri pa se morajo v DDV register prijaviti obvezno.

Tiste osebe, ki se bodisi zaradi neizpolnjevanja pogojev bodisi iz drugih razlogov odločijo, da se ne identificirajo za namene DDV, na svoje prodane storitve ali blago ne zaračunavajo DDV-ja. Prav tako jim ni treba voditi davčnih evidenc in oddajati obračunov DDV (mesečno ali trimesečno). Po drugi strani pa si te osebe ne morejo odbiti vstopnega DDV, ki jim je zaračunan za nabave blaga in storitev pri opravljanju svoji dejavnosti (znesek povečuje posamezen strošek, nabavo ali investicijo).

V katerih primerih morate postati zavezanec za DDV?

Zavezanec za DDV morate postati v naslednjih primerih:

  • če ste v preteklih 12 mesecih presegli prag 50.000 evrov obdavčljivega prometa (izdanih računov);
  • če ste v tekočem koledarskem letu presegli limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
  • če prejemate storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • če opravljate storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja) – podatek o višini prometa za zadnji dve alineji ni pomemben.

Zavezanec za DDV lahko postanete tudi prostovoljno

Zavezanec za DDV lahko postanete tudi na lastno željo, pa čeprav imate manjši skupni obdavčljivi letni promet od 50.000 evrov. Zahtevek lahko predložite že v postopku ustanovitve podjetja.

S tem pridobite enake pravice kot tudi obveznosti, ki jih imajo “redni” zavezanci identificirani za DDV. Posebnost je le v tem, da morajo prostovoljni zavezanci za DDV ostati v sistemu 60 mesecev (5 let), medtem ko obvezni zavezanci tega pogoja nimajo. Ti lahko izstopijo iz sistema, ko ne izpolnjujejo pogojev za obvezno registracijo. V kolikor imate glede vstopa oziroma izstopa iz sistema za DDV kakršno koli vprašanje, vam nudimo davčno svetovanje.

Kako pridobiti identifikacijsko številko za DDV?

Kot zavezanec za DDV morate pridobiti identifikacijsko številko za DDV. Zahtevek za njeno izdajo se mora zavezanec za DDV vložiti pristojnemu finančnemu uradu. In sicer najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. Zahtevek se predloži elektronsko – prek sistema eDavki ali sistema eVem – lahko pa se postopek ob pomoči strokovnjaka opravi tudi na Datini točki VEM. Kako identifikacijsko številko pridobijo tujin poslovni subjekti, razlagamo v prispevku Identifikacijska številka za DDV: Za pridobitev morate predložiti ustrezna dokazila.

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X