Zakon o gospodarskih družbah: katere spremembe se obetajo?

13 Mar 2017

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) bo v kratkem spremenjen. Predlog zakona o njegovih spremembah in dopolnitvah v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv. Nanašajo se na pripravo poročil o nefinančnih informacijah, ki jih bodo morala podajati velika podjetja, in sporočanje podatkov v registre. Poleg tega novela zakona natančneje opredeljuje tudi uporabo besede Slovenija v firmah družb.

S predlogom zakona se torej odpravljajo nekatere pomanjkljivosti obstoječe ureditve, na kar je bila Slovenija s strani Evropske komisije že opozorjena. S prenosom določil dveh evropskih direktiv namreč že zamuja.

Kakšne spremembe se obetajo?

Velika podjetja javnega interesa, ki imajo več kot 500 zaposlenih, bodo morala v poslovnem poročilu priložiti tudi izjavo o nefinančnem poslovanju.

Izjava o nefinančnem poslovanju se nanaša na preteklo obdobje poslovanja in vsebuje podatke o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju. S tem bodo imela podjetja več administrativnih stroškov.

Na Vladi RS dodajajo, da bodo novonastali stroški teh podjetij sorazmerni s predvidenimi koristmi ter da bo novela zakona predvidoma stroškovno delno razbremenila majhna in srednje velika podjetja. Tem namreč ne bo treba pripravljati poročil o politiki raznolikosti (po spolu, starosti, izobrazbi) članov organov upravljanja in nadzora.

Na področju povezovanja centralnih in trgovinskih registrov, ter registrov družb, se Zakon o gospodarskih družbah dopolnjuje z določilom o obveznem poročanju v registre, med drugim v primerih čezmejnih združitev družb.

Poleg omenjenega se v noveli zakona spreminjajo določbe o uporabi imena Slovenija. Podrobneje sta urejeni diskrecijska pravica Vlade RS, ki odloča o uporabi imena Slovenija, zastave ali grba Republike Slovenije v firmi ter preklic dovoljenja.

Predlog zakona uvaja tudi dva nova prekrška. In sicer za uporabo firme, ki je v nasprotju s 13. členom ZGD-1 in za uporabo besede Slovenija ter zastave in grba Republike Slovenije, ki je v nasprotju s 15. členom ZGD-1.

Predlog sprememb in dopolnitev ZGD-1J Državni zbor obravnava po skrajšanem postopku.

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X