Kontrolni seznam opravil ob pripravi zaključnega poročila

3 Jan 2018

Počasi se bliža konec leta in s tem za večino podjetij tudi konec fiskalnega leta. To za vse pravne osebe in podjetnike, ki vodijo dvostavno knjigovodstvo pomeni, da morajo poleg načrtovanja novoletnih praznikov, pripraviti tudi zaključno poročilo. Prvo je nekaj v čemer vsi uživamo, pri pripravi letnega finančnega poročila pa nas navadno grabi panika.

Rok za predajo zaključnega poročila za javne zavode je 28.02.2018 in velja za pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank). Za gospodarski sektor pa je rok 31.3.2018 in velja za gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, podjetnike, društva in politične stranke.

 

Zaključni račun predstavlja finančni odraz poslovanja podjetja v preteklem letu in zaradi tega je izredno pomembno, da ga izdelamo na pravi način.

Da bo priprava zaključnega poročila potekala brezhibno in brez dodatnega stresa, smo se v Datalabu odločili, da vam pripravimo kontrolni seznam opravil, da ne boste izpustili kakšnega pomembnega koraka.

Sledite korakom in zagotovo ne bo nobenih napak:

 1. Dokončajte seznam osnovnih sredstev ter seznam terjatev, obveznosti ter drugih postavk bilance stanja.
 2. Uskladite stanje terjatev in obveznosti do kupcev in dobaviteljev.
 3. Preverite, če imajo aktivni konti debetno stanje in pasivni konti kreditno stanje, da bi lahko prešli na korak številka 4.
 4. Bodite pozorni na tečajne razlike na podlagi terjatev in obveznosti v tuji valuti po veljavnem tečaju Banke Slovenije na dan bilance stanja.
 5. Prepoznajte prihodke in odhodke na podlagi terjatev in obveznosti s pogodbeno valutno klavzulo na dan bilance sta

Seveda je vse to veliko lažje, če uporabljate poslovni program, ki večino dela opravi namesto vas.

S poslovnim programom se zaključno poročilo in bilanca pripravita “na klik”, kar vam prihrani veliko dela.

6. Evidentirajte dolgoročne terjatve in obveznosti (finančni lizing, krediti …) tako, da se nekatere dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo do enega leta od datuma bilance stanja, prerazvrstijo v kratkoročne obveznosti.

7. Nikakor ne smemo pozabiti izvesti amortizacije dvomljivih terjatev v skladu s poslovnimi politikami.

8. V kolikor je vse do sedaj potekalo tako kot treba, je naslednji korak preverjanje:

 • ali so popravki vrednosti zaračunanih in predhodnih oslabljenih terjatev zamrznjeni?
 • ali je stanje na poslovnih in depozitnih računih ustreza stanju na izkazih poslovnih knjig bank, na katerih držimo sredstva?
 • ali smo prenesli aktivne in pasivne časovne razmejitve, odhodke in prihodke, ki se ne nanašajo na obdobje, za katerega pripravljamo bilanco stanja?

9. Računovodsko vključevanje rezervacij – kar morate storiti preden nadaljujete z nadaljnjimi pregledi, je prepoznavanje in določitev višine rezervacij ter ponovnega pregleda in revizije v preteklih letih neizkoriščene ponudbe.

10. Pri pripravi končnega poročila je nujna natančnost. Zato je potrebno večkrat preveriti:

 • če so vsi prehodni konti zaprti
 • ali je bil opravljen poračun povprečne nabavne cene na koncu obračunskega obdobja
 • na dan bilance stanja, ali so bile vse plače in nadomestila za plače vračunane  za obdobje, ko so bili računovodski izkazi pripravljeni, ne glede na to, ali je bilo njihovo plačilo izvedeno v istem obdobju
 • ali je bil narejen izračun računovodske amortizacije in ali so bila za novo pridobljena sredstva v skladu z računovodskimi usmeritvami vpisana ustrezna obdobja uporabe in prave obrestne mere.

11. Po tem ko smo opravili vse potrebno, je treba še narediti obračun davka amortizacije v skladu z Zakonom o davku na dobiček.

12. Samo še nekaj korakov nas loči do cilja. Preverite še enkrat:

 • uskladiti stanje davčnih obveznosti v skladu z direktivo davčne uprave
 • ali so bile kakšne spremembe v kapitalu
 • preveriti zaključene kompenzacije po datumu zapadlosti
 • preveriti finančno stanje (konta) z dejanskim stanjem zalog
 • za bilanco tokov gotovine preveriti, če so vsi konti zajeti v formulah

Pri pripravi zaključnega poročila je največ dela pri sami samem vnosu različnih podatkov, zato bodite pozorni, da ne izpustite nobenega koraka.

Toliko od nas za danes. Upamo, da smo vam vsaj malo olajšali delo. Za več koristnih informacij pa se prijavite na enega izmed naših spletnih seminarjev.

untitleddatalabDatalab tim

S simboličnim podpisom želimo nagovoriti vse posameznike, zaposlene, sodelavce, partnerje in uporabnike s katerimi se vsak dan učimo, zbiramo in izmenjujemo izkušnje, znanje, probleme in rešitve. Brez vseh naštetih vsega skupaj ne bi bilo. Redno berite naše objave in nam sporočite katere teme in informacije vas zanimajo. Danes bolj kot kdajkoli velja: kdor ima informacijo, ima moč. Datalabov tim svoje znanje deli z vami! Delite naprej …

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X