Vodenje poslovnih knjig za normirance

6 Jun 2017

Vsi podjetniki morajo svoje poslovanje ustrezno evidentirati. Lahko se odločijo za vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Posebnost pa je t. i. status normiranca. Kakšno je vodenje poslovnih knjig za normirance?

Odločitev o vodenju poslovnih knjig podjetnik sprejeme že v času, ko se pripravlja na ustanovitev podjetja, bodisi ustanovitev s. p. bodisi d. o. o.. V katerem primeru se splača izbrati status normiranca in kakšne so potem obveznosti podjetnika, pojasnjujemo na seminarju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Zakon o gospodarskih družbah namreč določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenski računovodski standardi (2016) ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Slovenska podjetja morajo tako po zakonu voditi knjigovodske evidence, ki jim omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe. Obvezni evidenci v malih podjetjih sta glavna knjiga in evidenca osnovnih sredstev (če podjetje posluje gotovinsko, pa tudi blagajniške evidence).

Vodenje poslovnih knjig za normirance

Kdo je lahko normiranec in koliko davka bo v tem primeru plačal, pojasnjujemo v prispevku Normiranec – koliko davka bo plačal.

Zakonodaja ne predpisuje, da je vodenje poslovnih knjig za normirance obvezno. Kljub temu mora samostojni podjetnik, ki se je odločil za poslovanje na podlagi normiranih odhodkov, voditi določene evidence in spoštovati mesečne obveznosti. Na primer vodenje knjige izdanih računov, obračun prispevkov in plač ter oddaja predpisanih obrazcev na FURS, obračun DDV, če je podjetnik zavezanec za DDV, obračun amortizacije ter vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe in druge mesečne obveznosti. Za vse to lahko poskrbijo računovodje Datinega računovodskega servisa.

Veliko normirancev je sicer mnenja, da vodenje poslovnih knjig za normirance zmorejo sami oziroma da računovodskega servisa ne potrebujejo. Res je, da se enostavnega knjigovodstva da priučiti, nenazadnje tudi na naši delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo, kljub temu pa računovodski servis podjetje razbremeni številnih obveznosti.

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake. Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X