Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz dela v tujini

23 Jan 2017

Vas zanima, kako je urejeno uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz dela v tujini? Zavezancu, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini, se v davčno osnovo od tega dogodka ne všteva dohodek v višini stroška prehrane med delom ter stroški prevoza na delo in z dela glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, pišejo v dokumentu na Finančni upravi RS.

Višine določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, pri čemer se stroški prehrane med delom priznajo do višine, povečane za 80 odstotkov glede na višino, kot je določeno z uredbo.

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz dela v tujini: koliko?

Zavezanec, ki dobova dohodek iz delovnega razmerja pri tujem delodajalcu, mora to napovedati v akontaciji dohodnine, in sicer mora v točki 5 pod dohodke vključiti tudi stroške prehrane med delom in prevoza na delo in z dela. Te stroške potem prikaže v skupnem znesku v vrstici 8 (stroški prehrane in prevoza). Zavezanec mora pri davčnemu organu dokazati, da so ti stroški povezani z dejansko dnevno prisotnostjo na delovnem mestu.

Pri letni odmeri dohodnine lahko zavezanec navedene stroške uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Uveljavljane stroškov prehrane med delom

Zavezancu se prizna strošek prehrane me delom do višine:

  • 11,02 evra za vsak dan, ko je bil na delu prisoten štiri ure in več,
  • Poleg 11.02 evra tudi dodatnih 1,37 evra za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti – za vsak dan, ko je bil na delu prisoten deset ur ali več.

Stroški prehrane se mu priznajo na podlagi dokazil (plačilna lista, potrdilo delodajalca …). Če zavezanec za določeni delovni dan uveljavlja zmanjšanje oziroma dokazuje upravičenost stroškov za dodatni znesek povračila stroškov prehrane (za 1,37 evra za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti), mora to prav tako dokazovati, so še zapisali.

Uveljavljane stroškov prevoza na delo in z dela

Zavezancu se prizna strošek prevoza na delo in z dela do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, in sicer na podlagi dokazil o dejanskem nastanku le-teh ter glede na zavezančevo dejansko dnevno prisotnost na delovnem mestu v tujini.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X