Upravljanje naročil v proizvodnji

24 Jan 2024

Upravljanje naročil v proizvodnji: povečajte učinkovitost od trenutka prevzema naročila do dostave izdelka

Povečanje učinkovitosti proizvodnje s pravočasno proizvodnjo večjega števila naročil lahko prinese več koristi, med drugim pravočasno dokončanje projektov, povečanje produktivnosti zaposlenih, zmanjšanje stroškov, zadovoljstvo strank in mnoge druge prednosti. V današnjem času postajajo kupci vse zahtevnejši, kar pomeni, da je vedno težje izpolnjevati njihove želje in zahteve. Proizvodnja po naročilu s možnostjo prilagajanja tem željam in zahteva pridobiva vse večjo veljavo. V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih strategij, ki jih proizvodna podjetja lahko uporabijo za optimizacijo tega ključnega dela svojih poslovnih dejavnosti.

Uporaba programov za upravljanje naročil

Pomembno je implementirati sisteme za podporo proizvodnji, kot so ERP sistemi, ki vključujejo orodja za načrtovanje proizvodnje, sledenje zalogam in optimizacijo proizvodnega procesa. S tem lahko pridobimo celovit vpogled v celoten življenjski cikel naročila od začetnega povpraševanja do končne dostave.

Fleksibilnost v proizvodnji

Smiselno je omogočiti proizvodno linijo, ki je dovolj prilagodljiva, da se lahko hitro prilagaja različnim vrstam naročil. S tem lahko bolje obvladujemo nihanja v povpraševanju in zagotovimo, da so vsa naročila izpolnjena v optimalnem času.

PANTHEON Manufacture se izkaže kot vodilni v tem pristopu, saj zagotavlja celovito rešitev od sprejema naročila do končne dostave, s poudarkom na fleksibilnosti, personalizaciji, natančnem načrtovanju in terminiranju.

Nemoteno spremljanje proizvodnje v realnem času

Sistemi za spremljanje proizvodnje v realnem času omogočajo nenehno posodabljanje informacij o stanju naročil. To nam zagotavlja, da smo vedno obveščeni o morebitnih zamudah ali težavah v proizvodnji.

Orodja znotraj PANTHEON-a omogočajo takojšen in neposreden dostop do najnovejših podatkov v realnem času; o stanju proizvodnje, zalogah in drugih ključnih metrikah. Da bi prišli do proizvodnje v realnem času s PANTHEON-om, so ključni naslednji elementi: dnevno planiranje in terminiranje, povezava s stroji in centralizirani podatki na enem mestu.

Prioritetno obvladovanje naročil

Z uporabo strategij prioritetnega obvladovanja naročil je slednja mogoče razvrstiti glede na nujnost, velikost in druge pomembne dejavnike. To nam omogoča, da se osredotočimo na naročila, ki so ključna za naše poslovanje, in hkrati ohranimo zadovoljstvo strank.

Transparentnost v dobavni verigi

V dobavno verigo vključimo transparentnost, ki nam omogoča sledenje gibanja surovin in končnih izdelkov skozi celoten proces. S tem lahko preprečimo morebitne zamude zaradi pomanjkanja surovin ali logističnih težav.

PANTHEON Manufacture omogoča proizvajalcem, da prilagajajo svoje proizvodne procese glede na specifične zahteve naročil. Z različnimi pristopi planiranja – od posamične in maloserijske do velikoserijske in množinske ter procesne proizvodnje – program omogoča prilagajanje zahtevam tako enostavnih kot tudi zelo strukturiranih proizvodov. Personalizacija naročil je ključnega pomena, če želimo dosledno izpolnjevati pričakovanja svojih strank.

Planiranje in terminiranje

PANTHEON Manufacture se osredotoča na srednjeročno operativno planiranje in fino kratkoročno terminiranje proizvodnje. Program omogoča natančno planiranje proizvodnih operacij in upravljanje s proizvodnimi resursi. S tem omogoča proizvajalcem, da optimizirajo izkoriščenost virov in učinkovito sledijo postopkom izdelave.

Operativno planiranje

PANTHEON Manufacture ni le orodje za dolgoročno načrtovanje, temveč tudi za srednjeročno operativno planiranje. Zmožnost hitrega prilagajanja na tržne spremembe omogoča proizvajalcem, da ostanejo odzivni in konkurenčni. Program podpira tako enostavne kot kompleksne proizvodne procese, s čimer zagotavlja ustrezno prožnost v hitro spreminjajočem se okolju.

Detajlno terminiranje

Terminiranje v PANTHEON Manufacture predstavlja detajlno usklajevanje rokov izdelave. S tem programom lahko proizvajalci izvajajo terminiranje iz operativnih proizvodnih načrtov ob upoštevanju podatkov kosovnic in tehnoloških postopkov. To zagotavlja, da so roki izdelave usklajeni z resursi in da so naročila pravočasno izpolnjena.

PANTHEON Manufacture se tako izkaže kot vrhunski partner pri učinkovitem upravljanju naročil v proizvodnji, ki proizvajalcem nudi prilagodljivost, optimizacijo in konkurenčnost v spreminjajočem se tržnem okolju.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X