Sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja

19 Maj 2017

Ob ustanovitvi podjetja je treba določiti sedež in poslovni naslov. Sedež podjetja je kraj, poslovni naslov sta pa ulica in hišna številka, kjer se opravlja dejavnost podjetja. Kako poteka sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja?

Poznate razliko med sedežem in poslovnim naslovom družbe? Sedež je kraj (naselje), kjer družba opravlja svojo dejavnost in mora biti določen v družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi. Poslovni naslov, ki mora biti v kraju sedeža, pa je opredeljen z naseljem, ulico in hišno številko.

Sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja pri s. p.

Sprememba poslovnega naslova pri s. p. poteka brezplačno na katerikoli VEM točki. S. p. spremembo lahko opravi tudi sam, od doma, prek portala eVem na podlagi digitalnega potrdila.

Če samostojni podjetnik pride na VEM točko, potrebuje osebni dokument in overjeno Izjavo lastnika objekta, kjer bo nov naslov podjetja, če podjetnik sam ni lastnik ali vsaj 25% solastnik objekta (stanovanja). Obrazec izjave se izpolni, podpiše ga eden od solastnikov, če jih je denimo več (npr. oče in mati si delita pol hiše – dovolj je da Izjavo lastnika objekta overi eden od njiju). (So)lastnik objekta mora osebno overiti Izjavo ali pri notarju (strošek 17 evrov) ali na Upravni enoti (strošek 3 evre) ali osebno na Vem točki, kjer je overitev podpisa brezplačna.

Na Vem točki pri postopku spremembe naslova pripravimo obrazec Sprememba podatkov s. p., kamor vpišemo nov naslov. Podjetnik osebno na VEM točki podpiše obrazec, vlogo skeniramo in jo pošljemo na AJPES. Priloga k vlogi je že prej omenjana overjena izjava lastnika objekta. Če je s. p. sam (so)lastnik objekta, kjer bo nov naslov, Izjave ne potrebuje. Le pri postopku spremembe naslova pove, da je (so)lastnik, kar se na obrazcu Sprememba podatkov s. p. ustrezno označi.

Kako d. o. o. spremeni le poslovni naslov?

Postopek spremembe poslovnega naslova na VEM točki opravi zastopnik oziroma direktor podjetja. Če je direktorjev podjetja več in imajo samostojno zastopanje, lahko postopek opravi le eden izmed njih.

V primeru spremembe naslova d.o.o. se vedno izpolni Izjava lastnika objekta. Na Vem točki pri postopku se natisne Izjava, podpiše pa jo lastnik/solastnik objekta. Overitev vedno poteka na isti način kot pri s. p..

Sprememba sedeža d.o.o., ki je hkrati sprememba poslovnega naslova

Pri postopku spremembe sedeža, gre za spremembo, ko se npr. podjetje preseli iz Ljubljane v Maribor (torej je naselje pri novem poslovnem naslovu drugačno kot naselje pri prejšnjem naslovu). Pri postopku na VEM točki moramo pripraviti čistopis Akta o ustanovitvi (na Aktu bo nov sedež podjetja Maribor) ali družbene pogodbe, če je več lastnikov, in hkrati sklep o spremembi poslovnega naslova. Priloga oddanim dokumentom je overjena Izjava lastnika objekta.

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X