,

So menedžerji dobri plesalci?

17 Maj 2023

Ura je pozna. V dvorani na profesionalni plesni par, ki se vrti v ritmu argentinske glasbe, sveti nekaj močnih žarometov. Publika se počasi ziblje po taktu pesmi, na trenutke jim je celo malce nenavadno toplo pri srcu. Vsi imajo podoben pogled na plesišče, vendar vsak predstavo doživlja po svoje. V dvorani se temperatura počasi dviga, fokus vseh je na korakih plesalcev. Nekaterim izmed gledalcev proti koncu pesmi še srce bije v ritmu melodije.

Verjetno se vas večina sprašuje, kako je ples povezan s poslovnim svetom. V veliko pogledih lahko vlogo plesalcev povežemo z vlogo menedžerjev v podjetjih. So namreč tisti, ki jim je potrebno zaupati, da bodo zaposlene in podjetje vodili do uspeha. Le, da za to ne potrebujejo ritma, temveč relevantna orodja, ki jih do uspeha lažje pripeljejo. Eno izmed takšnih je zagotovo Fincheck.

V plesu lahko koreografija zgradi varnost tega, kaj prihaja in večina plesalcev se nanjo pripravlja dolgo. Lahko bi rekli, da se naslonijo na partnerja, kakor podjetja na finančna poročila. Vendar se vsega ne da predvideti. Finalno pride do improvizacije. In ker velikokrat na trgu pride do nepredvidljivih sprememb, je potrebno biti v skladu s trendi.

Fincheck ponuja ravno to. V skladu z najsodobnejšimi trendi omogoča odločevalcem, da pridejo do podatkov, ki so podlaga za kakovostne odločitve. Podjetje lahko tako sledi trgu in potrebam strank.

 

KAJ JE FINCHECK?

Fincheck je orodje, s katerim vodstva majhnih in srednjih podjetij napravijo velik korak v okolje, ki so ga doslej poznali le veliki, namreč tisti z etiketo enterprise. Za menedžerja je malo dejavnikov pomembnejših od možnosti, da lahko vsak trenutek v nekaj korakih pride do podatkov, ki bodo podlaga za kakovostne odločitve. Kakšna je likvidnost in dobičkonosnost podjetja? Koliko denarnega toka dosega? Kako hitro pretvarja terjatve v denarna sredstva? In še marsikaj. Za nameček so poročila v FinChecku opremljena z vsebinskimi komentarji, grafičnimi prikazi in analizami.

 

FINCHECK: Lažji pregled nad financami

Da ponazorimo: vsak menedžer lahko vsak trenutek iz poslovno-informacijskega sistema v podjetju prikliče katerikoli podatek, vezan na poslovanje. To je dobro, hkrati pa ne preveč praktično. Vsekakor pa nič drugače, kot če se publika z različnih kotov ozre na plesišče. Morda s pogledom zajamejo vse, hkrati pa nam ostajajo skriti posamezni občutki gledalcev in povezave med njimi. Skriti dragulji, ki nam sicer v poslu pomagajo prepoznati pravo priložnost.

Plesalca na podlagi ritma gradita koreografijo. Podjetnik pa uporablja kazalnike, da oceni, kako dobra je likvidnost in profitabilnost podjetja, koliko denarnega toka doseže, kako hitro terjatve pretvarja v denar in v kolikšnem času se obrnejo zaloge. Kazalniki se lahko uporabljajo za sprejemanje odločitev in pa za prikaz likvidnostne stabilnosti upnikom. Lahko so pokazatelji napredka ali stagnacije oz. upadanja določenega vidika poslovanja, zato jih je potrebno meriti redno.

 

FINANČNI KAZALNIKI PO MERI UPORABNIKA

Nadzorne plošče FinChecka so razdeljene na tri nivoje, ki prikazujejo samo podatke po meri uporabnika.

Prvi nivo: šest finančnih kazalnikov, ki so obenem najpomembnejši semaforji poslovanja: gospodarnost, plačilna sposobnost, financiranje, denarni tok, aktivnost in naložbe. Podatki so opremljeni s komentarji in eno od treh barv, ki nazorno kaže, v kakšni meri dosegamo zastavljene cilje ali pa se morda bližamo kritičnim mejam posameznega parametra.

Drugi nivo: nadzorne plošče finančnih kazalnikov, povezanih v skupine. V zgornjem delu je izpostavljenih pet zlatih kazalnikov, prikazani so skupaj s trendi zadnjih let. Uporabniški vmesnik omogoča spreminjanje opazovanih obdobij, lahko pa tudi preklaplja med pogledom za bilanco stanja in tistim za izkaz poslovnega izida. Končno lahko zahtevnega menedžerja zanimajo tudi posamezne vrednosti, ki vplivajo na izračune.

Tretji nivo: Fincheck omogoča pregled nad vsem tem z izbiro posameznega finančnega kazalnika. Trend gibanja je prikazan za obdobje zadnjih štirih let, ob tem pa tudi kazalnikova ciljna in kritična vrednost. Hkrati, če želimo nekoliko zdravega tekmovanja in za svoje podjetje najti oprijemljivo primerjavo, lahko prek SKD (Standardne klasifikacije dejavnosti) primerjamo vrednosti kazalnikov podjetja s povprečjem izbrane dejavnosti v Sloveniji po podatkih Banke Slovenije.

 

PREDNOSTI »FINCHECK«

  • Enostavna uporaba in preglednost nad informacijami.
  • Povečanje učinkovitosti zaposlenih v finančnem oddelku.
  • Analitičen prikaz rezultatov, ki so podkrepljeni z razlago.
  • Boljša preglednost vodstva nad poslovanjem podjetja.

 

KLJUČNE LASTNOSTI »FINCHECK«

  • Delovanje na podlagi mesečnih, kvartalnih ali letnih računovodskih izkazov.
  • Preprosta povezljivost z Excel datoteko in programom Pantheon.
  • Dostopnost do informacij kjer koli, kadar koli ter na kateri koli napravi.
  • Možnost nadgradnje in prilagodljivost kazalnikov glede na potrebe podjetja.

Omogočite vašem podjetju, da bo delovalo podobno kakor par na plesišču. Usklajeno. Ne sledite le toku takta. Zagotovite si lažji in temeljitejši pregled nad financami ter s tem hitro in kakovostno poslovno odločanje.

Za več informacij o rešitvi FinCheck smo vam na voljo na tel. št. 02 88 79 780 ali e-poštnem naslovu: ccc@stroka.si. Prav tako vabljeni, da obiščete našo spletno stran www.stroka.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X