Skrajšanje delovnega časa: del iz zaposlitve in samozaposlitve

20 Jul 2016

Če ste pri delodajalcu zaposleni za krajši delovni čas od polnega, se lahko za preostanek ur do polne delovne obveznosti tj. do 40 ur na teden (polno) samozaposlite in hkrati uveljavljate skrajšanje delovnega časa zaradi starševstva.

»Pogoj je, da krajši delovni čas obsega najmanj polovično tedensko obveznost (20 ur) – iz zaposlitve in samozaposlitve skupaj,« pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Nikjer sicer ni določeno, da mora biti skrajšanje delovnega časa zaradi starševstva porazdeljeno enakomerno med zaposlitev in samozaposlitev, ampak se lahko za porazdelitev delovnega časa med enega in drugega plačnika prispevkov odločate poljubno.

Skrajšanje delovnega časa tudi na račun skoraj celotne samozaposlitve!

V primeru, ko je npr. oseba zaposlena pri delodajalcu za 24 ur na teden in se odloči za samozaposlitev za preostanek delovne obveznosti do polnega delovnega časa tj. še za 16 ur, lahko skrajšanje delovnega časa torej med obe vrsti zaposlitve porazdeli poljubno. Na ministrstvu pravijo, da lahko skrajša delovni čas tudi samo iz naslova samozaposlitve. »V zgornjem primeru bi lahko bila oseba zaposlena pri delodajalcu 19 ur, 1 uro bi bila samozaposlena, 20 ur pa bi izrabljala pravico do plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva,« pojasnjujejo na ministrstvu. Mogoče je tudi, da bi bila pri delodajalcu še vedno zaposlena 24 ur, 1 uro samozaposlena, za 15 ur pa bi izkoristila pravico do plačila prispevkov zaradi skrajšanja delovnega časa zaradi starševstva.

Krajši delovni čas, ko oseba dejansko dela, mora obsegati najmanj polovico ur od polnega delovnega časa, tj. najmanj 20 ur na teden, lahko pa tudi več. Mogoče je, da oseba dela tudi npr. 35 ur na teden ali 30 ur na teden (7 oziroma 6 ur na dan), za preostanek pa koristi možnost skrajšanja delovnega časa zaradi starševstva. »Za preostanek ur mu država plačuje prispevke za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva,« dodatno pojasnjujejo na ministrstvu.

Po zagotovilih ministrstva so centri za socialno delo s to možnostjo seznanjeni.

Skrajšanje delovnega časa in prispevki

V konkretnem primeru in v primeru, da si oseba razdeli delovni čas 19 ur pri delodajalcu – 1 ura samozaposlitve – 20 ur skrajšanje delovnega časa, bi torej delodajalec plačeval prispevke (in plačo za opravljeno delo) za 19 ur, samozaposleni zase za 1 uro, država pa za preostanek ur prispevke od minimalne plače. Pri minimalnih prispevkih bi bil tako strošek delodajalca za prispevke delavca 146,87 evra, strošek samozaposlenega za prispevke 8,53 evra, preostale prispevke od minimalne plače pa bi za tega starša poravnala država.

 Data_logo

Manca Borko Grimšič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Imate vprašanje v zvezi s samozaposlitvijo? V kolikor potrebujete pomoč podjetniških strokovnjakov, nas pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si.

Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X