,

Šesti interventni zakon je končno potrjen!

12 Nov 2020

Šesti interventni zakon je bil potrjen na dopisni seji Vlade Republike Slovenije. Kot kaže, se bodo nekateri ukrepi podaljšali, nekaj pa je tudi novosti. Zanimivo je predvsem to, da bo šesti interventni zakon posegel na področje Zakona o nalezljivih boleznih.

Šesti interventni zakon: kaj prinaša?

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela predlog šestega interventnega zakona. Kot kaže, bo večina predlogov novega paketa pomoči,  tudi sprejetih. Napovedano je bilo, da se bo šesti interventni zakon osredotočil na panoge, ki so zaradi epidemije najbolj prizadete. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je pozornost preusmerilo predvsem na majhna in srednja podjetja.

Ponovna razglasitev epidemije je zahtevala sprejete novega paketa pomoči, ki ni v celoti nov, temveč se ta navezuje na nekatere že sprejete zakone. Nekateri ukrepi bodo ponovno stopili v veljavo (začasno čakanje na delo doma), nekateri pa bodo podaljšani (delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa).

Kakšen bo šesti interventni zakon?

Šesti interventni zakon je vreden milijardo evrov, osnutek pa predvideva naslednje ključne ukrepe:

Šesti interventni zakon: katere so novosti?

Šesti interventni zakon kot novost predvideva kritje fiksnih stroškov podjetjem, ki jih je prepoved oziroma omejitev opravljanja dejavnosti najbolj prizadela. Prav tako se za ta podjetja predvideva odlog plačila najemnin.

Kot že omenjeno, šesti interventni zakon posega tudi na področje Zakona o nalezljivih boleznih, in sicer v delu, ki se nanaša na kršenje ukrepov prepovedi zbiranja ljudi na javnih krajih. Posamezniku, ki to prepoved krši, grozi globa v višini od 1.000 do 10.000 evrov. Spomnimo, da je po trenutno veljavnem zakonu predpisana globa v višini od 400 do 4.000 evrov. Šesti interventni zakon določa tudi globo za javno pozivanje h kršitvi predpisov ali odredb, katerih namen je zajezitev virusa. Tako se z globo v višini od 1.500 do 15.000 evrov kaznuje posameznik, ki organizira zbiranje ljudi na javnih krajih v nasprotju z odredbami.

Šesti interventni zakon sprejet, a se že oblikujejo načrti za PKP7

Z naslednjim tednom naj bi stekle priprave za oblikovanje sedmega interventnega zakona. Ta bo namenjen blaženju posledic epidemije v dejavnostih, ki z dosedanjimi ukrepi v celoti niso bile zajete. Ker nesoglasij o zamrznitvi minimalne plače niso rešili, bodo po besedah MGRT-ja o njih razpravljali v sedmem paketu pomoči.

Vir: GOV.SI

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X