Zaradi obdavčljivega prometa v 2016 se spremeni davčno obdobje

6 Feb 2017

Centralna sprememba davčnega obdobja za zavezance, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v 2016 spremeni davčno obdobje, bo potekala med petkom, 3. februarjem 2017, in predvidoma ponedeljkom, 6. februarjem 2017. V tem času oddaja obrazcev ne bo možna!

Finančna uprava RS (Furs) obvešča, da bodo na podlagi Zakona davka na dodano vrednost (ZDDV-1), ki v 89. členu natančneje pojasnjuje davčno obdobje, centralno spremenili davčna obdobja vsem davčnim zavezancem, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v 2016 spremeni davčno obdobje.

Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od petka, 3. februarja (od 13.00 ure dalje), do predvidoma ponedeljka, 6. januarja 2017.

V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O (obrazec za obračun davka na dodano vrednost),VIES-KP (rekapitulacijsko poročilo) in PD-O (poročilo o dobavah) zaprta za vsa obdobja, opozarjajo.

Vse davčne zavezance tako naprošajo, da čim prej oddajo obračune za obdobje december 2016 oziroma oktober – december 2016, da bodo pri menjavi obdobij lahko upoštevali promet za celo leto 2016.

Davčno obdobje, kot ga določa zakon

Za koga je davčno obdobje koledarsko trimesečje?

Za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel obdavčljiv promet do vključno 210.000 evrov, razen če opravlja transakcije znotraj EU in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo. Promet blaga oziroma storitev iz drugega odstavka tega člena je promet, ki je izkazan v obračunih DDV za preteklo koledarsko leto.

Za koga je davčno obdobje koledarski mesec?

  • Za davčnega zavezanca, ki pridobi identifikacijsko številko za DDV je, ne glede na vrednost pričakovanega prometa, prvih 12 mesecev davčno obdobje koledarski mesec.
  • Za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, in za osebe iz četrtega odstavka 88. člena tega zakona (sem med drugim denimo sodijo zavezanci, katerim se opravijo dobave, kot so gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami), je davčno obdobje koledarski mesec.

Davčno obdobje se lahko konča tudi en dan, preden …

  • … se za davčnega zavezanca začne postopek prisilne poravnave, postopek likvidacije ali stečajni postopek.

    • Ob končanju postopka likvidacije se davčno obdobje konča na dan pred sprejetjem sklepa o razdelitvi premoženja oziroma sprejetjem sklepa o končanju postopka prisilne likvidacije;
    • ob končanju stečajnega postopka pa se davčno obdobje konča na dan pred sprejetjem sklepa o končanju stečajnega postopka.

Kdaj se konča davčno obdobje v primeru smrti zavezanca?

V primeru smrti davčnega zavezanca se davčno obdobje konča z dnem smrti davčnega zavezanca. Če se opravljanje dejavnosti po smrti davčnega zavezanca nadaljuje, se davčno obdobje konča z dnem prenehanja opravljanja dejavnosti tega davčnega zavezanca.

Zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta. Pri tem davčno obdobje ne sme presegati obdobja 12 mesecev. O tej izbiri je potrebno obvestiti davčni organ. Izbranega davčnega obdobja nato zavezanec ne sme spreminjati najmanj tri leta. Podrobneje smo pisali v Kako iz normiranega v redni espe?

pa_accounting_logo

Prepričajte se sami, kako hitro, celostno in učinkovito je voditi računovodski servis.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X