,

Samozaposleni – kaj vam prinaša 5 interventni zakon?

16 Okt 2020

Samozaposleni so zopet vključeni med ukrepe izredne državne pomoči. Namreč tako izhaja iz predloga Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: Zakon ). Predlog Zakona je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 01.10.2020 in ga nato poslala v obravnavo v Državni zbor. Predlog zakona je trenutno v nujni obravnavi pred Državnim zborom in tako še uradno ne velja (to bo, ko bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije). Zato v nadaljevanju pojasnjujemo kakšni ukrepi državne pomoči so predvideni za samozaposlene, pa tudi mikro podjetja.

Samozaposleni – kdo bo upravičen?

Upravičeni bodo samozaposleni, ki:

 • so registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega Zakona (torej do dneva objave v Uradnem listu RS) in
 • na dan uveljavitve tega Zakona opravljajo dejavnost in so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
 • zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19.

Upravičenec pa je še družbenik, ki je poslovodna oseba in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2. Prav tako tudi kmet, ki je na dan uveljavitve tega Zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Samozaposleni – kakšna bo višina mesečnega temeljnega dohodka?

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka znaša 1.100,00 EUR na mesec (700,00 EUR na mesec za registrirane v razvidu samozaposlenih v kulturi). Samozaposleni jo bo lahko uveljavljal za mesec oktober, november in december.

V kolikor samozaposleni ni vključen za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas (dela krajši delovni čas), je upravičen do sorazmernega dela izredne pomoči.

Samozaposleni – kateri pogoji so potrebni?

Samozaposleni bo upravičen, v kolikor:

 • plačuje obvezne dajatve, nima drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ;
 • ima na dan vložitve vloge za mesečni temeljni dohodek plačane vse zapadle davčne obveznosti;
 • zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu;
 • če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 30 % glede na leto 2019 ALI
 • če ni posloval v celotnem letu 2019 oz. 2020 je do pomoči upravičen, če se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 znižali za več kot 30% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 ALI
 • če v letu 2019 ni posloval, je upravičen, če se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 znižali za več kot 30% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. Marca 2020;
 • upravičenec si ne sme, v kolikor je uveljavljal izredno pomoč, izplačati dobička, opraviti nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrade poslovodstvu v letu 2020 oz. za leto 2020 (v slednjem primeru se državna pomoč vrne skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi).

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Samozaposleni – kdaj bo izplačilo?

V kolikor želi samozaposleni uveljavljati izredno denarno pomoč, vloži izjavo na finančni urad RS.

Vložitev izjave Za mesec uveljavitve Nakazilo
Od 1.10. – 31.10. – oktober 10.11.2020
Od 1.11. – 30.11. – november ali– oktober in november skupaj 10.12.2020
Od 1.12. – 31.12. – december ali– december in november ali

– december in oktober ali

– za vse tri mesece skupaj

 

10.01.2021

 

Delno pa bo povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike tudi v primeru:

 • za čas trajanja karantene na domu
 • nezmožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X