Priprava poslovnega poročila res samo ob koncu leta?

11 Jan 2018

V vsakem podjetju predstavlja konec poslovnega leta obdobje, ko je potrebno pripraviti veliko poročil, pregledati mnogo evidenc, pripraviti bilance, finančne izkaze, inventure ipd. Dejstvo je, da večina podjetij podrobno pregleduje stanje svojih financ prav ob zaključku leta in nemalokrat naletijo na kako presenečenje, zlasti na področju bilance stanja in uspeha.

 

Z enostavnimi deli navadno odlašamo, ker bo kasneje čas da jih naredimo.

 

Z ustreznim poslovnim programom, natančnim in pravočasnim vnosom podatkov ter evidenco poslovnih dogodkov je enostavno imeti ažuren poslovni rezultat tudi med letom in v skladu s tem sprejemati prave poslovne odločitve.

V primeru, da je cilj podjetij dolgoročno trajnostno poslovanje s ciljem ustvarjanja dobička, potem mora poročanje vključevati tovrstne podatke.

Novo osnovno sredstvo, udeležba na sejmu, oglaševanje ali kakšna druga naložba mora biti obvezno vključena tudi računovodske evidence. In zakaj čakati na konec leta?

V urejenih poslovnih sistemih (beri: velika, resna podjetja) je problem ažurnosti in natančnosti rešen na način, da je vpeljan reden proces poročanja na različnih nivojih v organizaciji. Vsak oddelek zbira in vnaša vnaprej določene podatke in informacije. Paziti je potrebno tudi na frekvenco in obdobja poročanja. Sploh na področjih, kjer se izrazito kaže hiter razvoj tehnologije. Recimo v prodaji in marketingu je skorajda potrebno dnevno poročanje o novih priložnostih in prodajnih potencialih. Podobno je pri nabavi, medtem ko bodo druga področja imela daljše časovno obdobje poročanja.

 

Poročanje vodstvu

Večina poslovodstva in višjega vodstva si želi, da skrajšano obliko poročila o poslovanju (mini bilanca uspeha) dobijo na mesečni bazi.

Poleg tega želijo ob samih podatkih dobiti tudi spremljajoče besedilo z razlagami, zakaj se je nekaj zgodilo ali zakaj se nekaj ni zgodilo, pa tudi načrte, kako to v prihodnosti izboljšati, spremeniti.

V tem kontekstu je ena izmed zahtev tudi skladnost s standardom upravljanja kakovosti ISO 9001: 2015, ki se nanaša na pregled s strani uprave. Če želite poslovati v skladu s tem standardom, je treba imeti dokumentirane informacije in podatke v ustrezni obliki, da ima vrhovno vodstvo podlago za vpoglede in nadzor poslovanja. Če nameravate uvesti ta standard, imejte v mislih, da je to ena izmed pomembnejših zahtev standarda.

Obdobja poročanja

Torej, ko govorimo o pravočasnem poročanju, je treba določiti, kateri je najmanjši časovni interval za potrebe poročanja vašega podjetja in kakšna so obdobja poročanja po posameznih oddelkih. Ne glede na to, katera poročila se bodo pripravljala na dnevni, mesečni, četrtletni in letni ravni, se mora vsaka družba sama odločiti kaj in kdaj potrebuje, seveda v skladu s podatki, ki so potrebni za odločanje.

 

Vsak mesec je na nek način “konec leta”

Če želite kvalitetno poročilo, morate podatke redno vnašati. Kot da je vsak mesec mali konec leta.

Vrnimo se na začetek zgodbe in se spomnimo na kontinuiteto poslovanja. Izjemno pomembno je, da se zavedamo, da je kontinuirano uspešno poslovanje možno samo pod pogojem, da so vsi poslovni podatki pravilno vnešeni. Konec leta bi morala biti samo ena izmed kontrolnih točk poročanja, ki je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in nam pokaže, kako uspešno smo krmarili skozi poslovanje v preteklosti.

 

Kaj je naslednji korak?

 

Oglejte si rešitev PANTHEON ZEUS in preverite, kako lahko analitika poslovanja poenostavi pripravo poročil in s tem olajša vaše vsakodnevno poslovanje!

 

untitleddatalabDatalab tim

S simboličnim podpisom želimo nagovoriti vse posameznike, zaposlene, sodelavce, partnerje in uporabnike s katerimi se vsak dan učimo, zbiramo in izmenjujemo izkušnje, znanje, probleme in rešitve. Brez vseh naštetih vsega skupaj ne bi bilo. Redno berite naše objave in nam sporočite katere teme in informacije vas zanimajo. Danes bolj kot kdajkoli velja: kdor ima informacijo, ima moč. Datalabov tim svoje znanje deli z vami! Delite naprej …

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X