,

Prilagajanje delovne sile je ključ do uspeha

10 Maj 2019

INTERVJU Z DR. PETROM WOSTNERJEM

Dr. Peter Wostner je vodja sektorja za koordinacijo pametne specializacije pri Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vodil je pripravo slovenske strategije pametne specializacije, je pa tudi strokovnjak za evropski proračun, razvojne politike ter evropsko kohezijsko politiko.


Kje vidite svojo vlogo na poti k digitalni transformaciji v Sloveniji?

Slovenska strategija pametne specializacije, S4, pomembno prispeva k digitalni transformaciji in sicer predvsem preko vzpostavitve bolj ciljnega svežnja ukrepov, kakor tudi preko nadgradnje podpornega, to je inovacijskega ekosistema.

Kje vidite razloge, da slovenska digitalizacija zaostaja za evropskim razvojem?

Z letom 2019 je nujno, da se digitalna transformacija bistveno bolj agresivno promovira ne samo v smislu ‘da je treba’, ampak tudi ‘kako se je lotiti’. V tej smeri je in bo še v nadaljnje, za razliko od prejšnjih let, na razpolago celovit paket podpor.

Kateri so glavni napredki slovenskih strategij?

Vsaj ko gre za S4, je napredek očiten, je pa res, da je glede na dinamiko v drugih državah treba izvajanje še dodatno pospešiti.

Kako ocenjujete kompetence slovenske delovne sile, ki so pomembne za nadaljnji gospodarski razvoj države v luči digitalizacije?

V povprečju zadovoljive, toda s tem ne smemo in ne moremo biti zadovoljni, saj je prilagajanje delovne sile ključ do uspeha. Slovenija mora zato narediti vse, da bo na tem področju med vodilnimi.


Oglejte si video – DIGITALIZACIJA S PANTHEON-om

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X