Pravica do regresa v času bolniške in porodniške

14 Jun 2017

Pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico delavca do letnega dopusta. V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Če imate kakršno koli vprašanje o pripravi pogodb o zaposlitvi, ali pa vas zanima pravica do regresa, vam nudimo pravno svetovanje.

Pravica do regresa v času odsotnosti z dela

Pravica do regresa gre torej vsem delavcem, ki imajo sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi. Letni dopust pripada delavcem za vsak polni mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu. In enako velja za pravico do regresa.

Pravica do regresa tako pripada vsem zaposlenim. Ne glede na to, ali so začasno odsotni  z dela zaradi bolezni ali poškodbe ali pa zaradi varstva in vzgoje otroka. Pogoj je le veljavno sklenjeno delovno razmerje v posameznem koledarskem letu. Tako morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust do 1. julija posameznega koledarskega leta tudi delavcem in delavkam, ki so na bolniški ali porodniški.

Višina regresa za letni dopust

Delavcem, ki so zaposleni vse leto, pripada pravica do regresa oziroma regres za celo leto. Ne glede na to, da ali dejansko delajo ali pa so upravičeno odsotni z dela. ZDR-1 določa, da mora delodajalec izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Višina regresa za letni dopust pa je odvisna od delovnega časa posameznega delavca. Delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, namreč pripada le sorazmerni del regresa. To pa ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Regres ni sredstvo za nagrajevanje

Pravica do regresa je uzakonjena z namenom, da bi delavci dobili dodatna denarna sredstva za kakovostno preživljanje letnega dopusta. Regres za letni dopust torej ni namenjen temu, da bi delodajalci nagrajevali delavce za uspešno delo. Tako delodajalec ne sme izplačevati različne višine regresa delavcem glede na njihovo delovno uspešnost. Čeprav se v praksi pogosto dogaja prav to. Razlog za to je zagotovo v tem, da se od regresa za letni dopust ne obračunajo prispevki, če ta ne presega 70 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X